Drottningholm/ Drabantstallet

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner.

Nya stenstallet på Drottningholm.Drabanter har funnits i Sverige sedan Gustav Vasas tid. En drabant är en furstlig persons livvakt. Kungarna förfogade under 1600-talet över drygt 200 drabanter till häst. Drabantstallet på Malmen byggdes 1789-1790 för drabanternas hästar. Det kallades då Nya Stenstallet, eftersom det fanns en äldre stallbyggnad i närheten. Drabantstallet var från början mer än dubbelt så långt, men den västra delen revs på 1910-talet. Den rivna delens fasad mot vägen bibehölls och utgjorde en trädgårdsmur fram till 1988, då den ersattes av ett plank. Den del av stallet som är bevarad byggdes om invändigt 1954 och innehåller sedan dess ekonomiutrymmen. Drabantstallet ligger på den så kallade Drottningholmsmalmen som har anor från 1700-talet. Malmen byggdes ut främst under slutet av 1700-talet då området fick stadsmannamässiga rättigheter. Bostäderna och verksamheterna hade direkt anknytning till slottet och hovet.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Malmbacken 5

178 93 Drottningholm
59.3247, 17.8885 14

Fakta

Byggår:
1789-90

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.