Drottningholm/ Kyrkpaviljongen

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner.

Kyrkpaviljongen på Drottningholm.Innan kyrkpaviljongen uppfördes fanns här en källare där frukt från slottsträdgården förvarades. De båda paviljongerna öster om Teaterplanen uppfördes ursprungligen under 1760-talet för att hysa delar av den kungliga uppvaktningen under sommarvistelsen vid Drottningholm. Enligt en karta från 1779 var byggnaden avsedd för hovdamerna. Vis sekelskiftet 1900 bodde kungens uppvaktande kavaljerer i byggnaden om somrarna.

Byggnaden bekostades av kungafamiljens privata medel och byggdes därför av trä som putsades för att efterlikna ett stenhus. Byggnaden kallas också södra träpaviljongen eftersom den är byggd i korsvirkesteknik Den ursprungliga planlösningen är till stor del bevarad, liksom vissa byggnadsdetaljer.

Den mest genomgripande renoveringen gjordes 1907-13 då bland annat el och värmeledningar drogs in.

Byggnaden är statligt byggnadsminne och idag bostad.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholms slott 8, Teaterplan

Drottningholm
59.3225, 17.8860 14

Fakta

Byggår:
1750-talet

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.