Drottningholm/ Kavaljershuset

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner, hur triviala de än kan verka.

Byggnaden sedd från Drottningholmsparken.Vid det kungliga hovet fanns förr i tiden kavaljerer och hovdamer; adliga personer som tjänade kungafamiljen. De bodde i slottet eller i intilliggande byggnader. När Kavaljershuset byggdes har inte gått att fastställa med säkerhet. Kavaljershusets östra del uppfördes troligen 1783-1785 med källare och murar av tegel. Den västra delen tillbyggdes förmodligen under 1800-talets första årtionde och hela huset fick då en enhetlig fasad i klassicistisk arkitektur. Den tillbyggda västra delen är av timmer.

Husets insida var från början likt ett hotell med korridorer och innanförliggande rum med sängalkover. Genom flera ombyggnader innehåller huset i dag tio lägenheter men den ursprungliga planlösningen är ännu skönjbar. Exteriören från tidigt 1800-tal är bevarad.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Långa raden 2

178 93 Drottningholm
59.3243, 17.8890 14

Fakta

Byggår:
Tidigt 1700-tal

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.