Drottningholm/ Kanslihuset

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner.

Kanslihuset.Mellan 1786 och 1809 var nuvarande Ekerö kommun ett eget län, Drottningholm och Svartsjö slotts län. Förste landshövdingen för det nya länet var Gustav III:s gunstling Adolf Fredrik Munck af Fulkila, som även var ståthållare på Drottningholm. Kanslihuset byggdes 1787 för landshövdingen och hans tjänstemän vid det nyinrättade länet. På bottenvåningen fanns kontorsrum och den stora kanslisalen samt vissa bostäder. På övervåningen fanns bostadsvåningar och på vinden enklare bostadsrum.

Vilken arkitekt som ritade huset är inte klarlagt men det kan ha varit Olof Tempelman. Mellan 1847-1862 hade slottsarkitekten vid Drottningholm, Fredrik Wilhelm Scholander, sin bostad i bottenvåningen. År 1910 skedde en större inre renovering varvid den ursprungliga planlösningen ändrades. Efter en renovering kring 1900-talets mitt innehåller huset fyra bostadslägenheter. Förutom att den ursprungliga tempelgaveln med kopplade kolonner på 1820-talet ersattes med nuvarande entréarkad är huset till det yttre tämligen oförändrat sedan 1700-talet. Kanslihuset är statligt byggnadsminne.


Kanslihuset ligger på den så kallade Drottningholmsmalmen som har anor från 1700-talet. Malmen byggdes ut främst under slutet av 1700-talet då området fick stadsmannamässiga rättigheter. Bostäderna och verksamheterna hade direkt anknytning till slottet och hovet.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Långa raden 5

Drottningholm
59.3246, 17.8877 14

Fakta

Byggår:
1787
Arkitekt:
Sannolikt Carl Fredrik Adelcrantz

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.