Drottningholm/ Jaktpaviljongen

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner.

Jaktpaviljongen.

Byggnaden uppfördes på 1760-talet för att vara bostad för hovet. Den har tidigare kallats Norra träpaviljongen och Hertig Fredrik Adolfs paviljong. Fram till 1777 bodde drottningens överstemarskalk, hovmästarinna och en hovfröken Taube i byggnaden. År 1779 gjordes en ombyggnad för Gustav III:s bror hertig Fredrik Adolf. Han flyttade in på övervåningen med sin mätress Sofie Hagman, aktris vid Operan. På bottenvåningen bodde överstekammarherren Johan Gabriel Oxenstierna.


Eftersom byggnaden uppfördes med kungafamiljens privata medel byggdes den i trä, det billigaste sättet. Trästommen är gjord i korsvirkesteknik och kalkputsades så att det såg ut som ett stenhus. Den ursprungliga planlösningen är bevarad, liksom flera snickerier och eldstäder. Det är inte helt klarlagt vem som ritat byggnaden, men det antas ha varit arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz. Under slutet av 1800-talet inreddes en jaktsal i bottenvåningen med mörka träpaneler och jakttroféer och därefter började huset kallas Jaktpaviljongen. Den mest genomgripande renoveringen ägde rum 1907-13, då bland annat el och värmeledningar drogs in. I dag disponerar Teatern huset.

Jaktpaviljongen är byggnadsminne.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholms slott 7, Teaterplan

Drottningholm
59.3228, 17.8858 14

Fakta

Byggår:
Mitten av 1700-talet

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.