Drottningholm/ Hovmarskalksflygeln

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner.

Hovmarskalksflygeln.Kung Gustav III hade påbörjat en ombyggnad och nybyggnad av flyglarna vid Teaterplanen på 1780-talet. Denna flygel var planerad sedan länge, den finns redovisad på en karta från 1778-79. Flygeln började byggas 1791 samtidigt som delar av teaterbyggnaden byggdes om. Därmed avslutades arbetet med att skapa symmetri runt Teaterplanen. Byggnaden uppfördes som sommarbostad för Gustav III:s syster Sofia Albertina, som disponerade byggnaden fram till sin död 1829. Under 1800-talet anv’ndes byggnaden för den kungliga uppvaktningen och under 1900-talet har byggnaden fortsatt att fungera som bostad.
Det är inte klarlagt vem som har ritat byggnaden, möjligen kan det ha varit teaterarkitekten Louis Jean Desprez eller Carl Christoffer Gjörwell, eller båda i samarbete.
Denna byggnad är, till skillnad från Jaktpaviljongen och Kyrkpaviljongen, uppförd i tegel vilket troligen beror på att den uppfördes med statliga medel. Den ursprungliga planlösningen är till stor del bevarad, liksom byggnadsdetaljer som snickerier, eldstäder och en delvis handmålad tapet. Den mest genomgripande renoveringen gjordes 1907-13, då bland annat el och värmeledningar drogs in. Ytterligare moderniseringar och renoveringar gjordes 1931 och 1951. Idag är huset bostad.

Byggnaden är statligt byggnadsminne.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholms slott 5, Teaterplan

Drottningholm
59.3226, 17.8848 14

Fakta

Byggår:
1791
Arkitekt:
Carl Christopher Gjörwell

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.