Drottningholm/ Fd Inspektorsbostaden

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner, hur triviala de än kan verka.

Fd Inspektorsbostaden.Inspektorsbostaden byggdes sannolikt 1785-1787 för slottsträdgårdsmästare Johan Daniel Happee från Hessen, som var verksam på Drottningholm 1770-1815. Huset uppfördes med en stomme av timmer med putsade fasader. Från 1817 kallades huset "byggmästarens boställe" efter slottsbyggmästare Edberg.

År 1829 flyttade materialbokhållaren in och det är sedan 1835 huset kallats Inspektorsbostaden. Efter en tids förfall rustades huset i slutet av 1850-talet. I slutet av 1800-talet var huset åter i dåligt skick och det renoverades först på 1910-talet. När den glasade verandan mot vägen tillkom är inte klarlagt men det torde ha skett under 1800- talets senare del. År 1911 revs en rad uthus på gården. På platsen för ett stall och vagnhus byggdes ett garage. Trots rivningarna finns i dag tre äldre uthus bevarade på gården: brygghus, vedbod och trädgårdsdrängsbyggnad. Den sistnämnda byggnaden är förmodligen äldre än huvudbyggnaden. Inspektorsbostaden är statligt byggnadsminne och ingår i världsarvet Drottningholm.

Inspektorsbostaden ligger på den så kallade Drottningholmsmalmen som har anor från 1700-talet. Malmen byggdes ut främst under slutet av 1700-talet då området fick stadsmannamässiga rättigheter. Bostäderna och verksamheterna hade direkt anknytning till slottet och hovet.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Långa raden 6

178 93 Drottningholm
59.3247, 17.8872 14

Fakta

Byggår:
1780-talet
Arkitekt:
Tillbyggnad av Gustaf af Sillén

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.