Drottningholm/ Drottningens paviljong

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner.

Paviljongen var en av de flyglar som planerades för Gustav III:s syskon. Den stod klar 1780 som bostad för brodern hertig Karl (XIII) och hans maka hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta. Drottning Sofia, Oscar II:s hustru, bodde här i mitten av 1800-talet och födde också deras son Gustav (V) i paviljongen. I dag benämns den därför Drottningens paviljong, men den kallas även Hertig Karls paviljong och Södra stenpaviljongen.

Byggnaden uppfördes sannolikt efter ritningar av arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz. Den byggdes i tegel och har de mest påkostade inredningarna av de fyra flyglarna vid Teaterplan. Troligen beror det på att byggnationerna finansierades med statliga medel. Paviljongens ursprungliga planlösning och fasta inredning är till stora delar bevarad. Här finns vackra snickerier såsom snidade dörröverstycken utförda av Jean Baptiste Masreliez, en ursprunglig sidentapet, vävspända väggfält och eldstäder från 1700-talet. Under 1800-talet gjordes smärre förändringar och i början av 1900-talet en större restaurering då bland annat elektricitet och värmeledningar drogs in.

Drottningens paviljong på Drottningholm.Byggnaden har tegelmurar på gråstensgrund och välvd källare. Väggarna är putsade och avfärgade i samma ljust gula färg som teatern. Paviljongen har två våningar och inredd vind. Säteritaket är belagt med tegel på nedre fallet och plåt på det övre.

Sedan 1925 finns Teatermuseet i byggnaden som är ett statligt byggnadsminne.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholms slott 4, Teaterplan

Drottningholm
59.3223, 17.8850 14

Fakta

Byggår:
1780
Arkitekt:
Troligen Adelcrantz
Hyresgäst:

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.