• Confidencen Fotograf: SFV

    Confidencen

Drottningholm/ Confidencen

Den exotiska och lekfulla slottsmiljön kring Kina slott uppskattades av Adolf Fredrik och Louisa Ulrika som gärna sökte sig hit undan det officiella livet i Drottningholms slott.

Confidencen har fått sitt namn av det höj- och sänkbara bord som gjorde det möjligt att inta måltiderna konfidentiellt, det vill säga utan uppassning. Fyra servanter för mat och dryck fungerade på samma sätt. Confidencen uppfördes som kompletterande paviljongsbyggnad till det första Kina slott och placerades symmetriskt till kungens paviljong.

Ursprungligen var de yttre väggarna målade i korgflätsmönster som kungens paviljong och det första Kina slott. Väggarna fick senare sin målning i överensstämmelse med den nya huvudbyggnaden. Byggnaden är murad på gråstensgrund och putsad. Den är uppförd i tre plan med ett rum på vardera planet. Överst finns matsal, mellanplanet är anrättningsrum och i bottenplanet finns maskineri till bordet och servanterna.

Confidencen är statligt byggnadsminne.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Tillgänglighetsanpassat informationsmaterial

För att öka tillgängligheten till Drottningholmsområdet har Statens fastighetsverk tagit fram ett antal foldrar med punktskrift och en taktil karta. I parken finns dessutom informationstavlor där gångvägarnas lutningsgrad är angivna.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholmsparken, Kina slott

Drottningholm
59.3174, 17.8778 14

Fakta

Byggår:
Mitten av 1700-talet

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.