Drottningholm/ Apoteket

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner, hur triviala de än kan verka.

Apotekshuset, DrottningholmApotekshuset från 1790 innehöll från början förutom apotek även läkarmottagning och bostäder för apotekare, läkare och barnmorska. Apoteket användes främst av det Kungliga hovet med uppvaktning och personal, men även allmänheten kom hit.

Apotek fram till 1920

Gustav III hade 1779 givit hovapotekaren Johan Christian Georgii rätten att ansvara för apotekshållningen på Drottningholm. Verksamheten permanentades ytterligare genom kungens beslut 1785 om att ett särskilt hus skulle byggas. Arkitekten bakom ritningarna till huset är okänd, eventuellt kan det ha varit kungen själv. Omkring 1880 nyinreddes apoteksrummen, varvid den ursprungliga inredningen skänktes till Nordiska museet. Idag kan apoteksinredningen från Drottningholm upplevas i Apoteket Kronan i Skansens stadskvarter och är landets äldsta bevarade. Apoteksverksamheten fanns kvar i huset på Malmen till 1920 då rättigheterna drogs in. Invändigt har det byggts om ett flertal gånger, men exteriören är bevarad från 1790. Byggnaden innehåller i dag bostäder samt kontor och är statligt byggnadsminne och ingår i världsarvet Drottningholm.

Apotekshuset ligger på den så kallade Drottningholms­malmen som har anor från 1700-talet. Malmen byggdes ut främst under slutet av 1700-talet, då området fick stadsmannamässiga rättigheter. Bostäderna och verk­samheterna hade direkt anknytning till slottet och hovet.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Långa raden 4

178 93 Drottningholm
59.3245, 17.8883 14

Fakta

Byggår:
1788-90, ombyggt 1945
Arkitekt:
1945 Ivar Tengbom
Hyresgäst:

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.