• Riddarholmen i Stockholm. Fotograf: Nina Broberg

    Riddarholmen i Stockholm.

Vision Riddarholmen

SFV vill utveckla Riddarholmen till en mer öppen, tillgänglig och aktiv plats i Stockholm. I framtidens Riddarholmen ligger bland annat planer på evenemangsytor, kafé och restaurang.

Vision för Riddarholmen

Riddarholmens historia och dess strategiska läge mitt i staden gör ön ständigt intressant i förhållande till Stockholms utveckling. Stort intresse finns hos allmänhet, politiker, hyresgäster och besökare.

Statens fastighetsverk står inför stora ombyggnads- och investeringsåtgärder. Gamla riksarkivet, Sparreska palatset och Kammarrättens hus har genomgått stora renoveringar och nu pågår ombyggnad av kvarteret Västertorn. Byggandet av Citybanan påverkar miljön under de närmaste åren. När marken ska återställas efter Citybanans etablering planeras för förändring av den yttre miljön.

Vision och målsättningar

Visionen tar sikte på att Riddarholmen om 10 år ska kunna upplevas enligt nedanstående påståenden:

  • Riddarholmen är, för sin kulturhistoria och miljö, ett känt och attraktivt besöksmål.
  • Den historiska utvecklingen från medeltid till 2000-tal kan avläsas i verksamheter, miljö och byggnader.
  • Ämbetsmannatraditionen lever vidare men det finns också verksamhet som är mer öppna för besökare. Hyresgästerna får bra service och kan utvecklas.
  • De olika karaktärerna på stadsrummen kring torget, kajen och bergshöjden har stärkts.
  • Den yttre miljön är välkomnande och tillgänglig samt tillåter olika publika aktiviteter. Nya verksamheter som bidrar till upplevelsen har etablerats.
  • Riddarholmen är som helhet långsiktigt ekonomiskt bärkraftig.

Bakgrund

Riddarholmen, som först kallades Kidskär, låg ursprungligen i utkanten av Stockholm. Under medeltiden uppfördes ett kloster på ön som därefter fick namnet Gråmunkeholmen. Under stormaktstidens exploatering och den efterföljande lokaliseringen av statlig verksamhet blev holmen, nu Riddarholmen, en central del i det framväxande Stockholm. Bland annat en livlig hamnverksamhet gjorde att holmen länge behöll sin centrala position. Senare tiders nya trafikleder har gjort Riddarholmen till en avskuren del mitt i storstaden. SFVs vision är nu att återskapa holmen som en attraktiv och central plats i staden.

Läs mer

Förvaltningsprogram för Riddarholmen (PDF-dokument, 15,2 MB)

Handlingsprogram för Riddarholmen (PDF-dokument, 6,5 MB)

Riddarholmens historia