• Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Fotograf: Nina Broberg

    Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara.

Torstensonska palatset

Fältmarskalken Lennart Torstenson förvärvade tomter vid nuvarande Gustav Adolfs torg redan 1633 och lät bygga ett palats 1647-1651.

Torstensonska palatset. Lavering av Erik Palmstedt på 1780-talet.Byggnaden bestod av tre våningar precis som idag och hade högt sadeltak med gavel mot torget. Den mäktiga sandstensportalen, som har sin motsvarighet inne på gården, bär Torstensons och hans hustru Beata De la Gardies vapen. Portalerna är utförda av Dietrich Blume 1647.

Stora ombyggnader av Torstensonska palatset

När prinsessan Sofia Albertina köpte fastigheten 1783 lät hon arkitekten Palmstedt göra om den Torstensonska byggnaden och infoga den i sitt nya palats mot Gustav Adolfs torg. Gavelfasaden mot torget revs men fasaden mot Fredsgatan behölls. I interiören finns några rum bevarade.

Vid den stora ombyggnaden 1948-52 integrerades byggnaden helt med Sofia Albertinas palats. Staten förvärvade fastigheten 1902 och Utrikesdepartementet har sedan 1928 ensamt disponerat lokalerna.

Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Fredsgatan 1

11152 Stockholm
59.32927, 18.06720

Fakta

Byggår:
1647-1651
Hyresgäst: