• Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Fotograf: Nina Broberg

    Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara.

Kumlienska huset

Vid Gustav Adolfs torg ligger en byggnad som idag är helt införlivad i Arvfurstens palats. Fastigheten är en avstyckning av en långsmal tomt som gick ned mot Norrström. Den omnämns första gången 1644 och ägdes då av handelsmannen och rådmannen Henrik Wulff.

Huset genomgick en omfattande ombyggnad 1882 efter arkitekterna Axel och Hjalmar Kumliens ritningar. Förutom gårdsflyglar, ett utanpåliggande trapphus med tidsenlig gjutjärnskonstruktion och tidstypiska interiörer i bostadsvåningarna, byggdes också gården om för butiker. I översta våningsplanet hade den kände stockholmsfotografen Johannes Jaeger sin fotoateljé.

Sammanlänkat med Arvfurstens palats

Vid en ombyggnad för Utrikesdepartementet på 1950-talet revs gårdshusen och de stora butikslokalerna för att ge plats för en ny förbindelsebyggnad till Arvfurstens palats. Det så kallade Kumlienska hust är nu helt integrerat i Arvfurstens palats med kvartersbeteckningen Lejonet 7.

Fastigheten förvärvades av staten 1940.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Fredsgatan 5

11152 Stockholm
59.32906, 18.06643

Fakta

Byggår:
1640-talet, 1880-talet
Hyresgäst: