• Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg. Fotograf: Peter Steen

    Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg.

  • Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Fotograf: Nina Broberg

    Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara.

  • Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg.

Arvfurstens palats

Arvfurstens palats är idag ett viktigt byggnadshistoriskt monument från Gustav III:s epok med en välbevarad klassicistisk inredning. Byggnaden har genom historien haft nära koppling till den svenska statsmakten.

Spegelbild av Gustav III:s operahus

Arvfurstens palats.1783 förvärvade prinsessan Sofia Albertina, syster till Gustaf III, fastigheten vid torget med det gamla Torstensonska palatset vid Fredsgatan. Stadsarkitekten Erik Palmstedt ritade det nya palatset och sammanfogade det med den äldre byggnaden. På Gustav III:s direktiv utformades det nya palatset som en pendang till det just färdigställda Operahuset. Därmed fick Gustav Adolfs torg en symmetrisk gestaltning som bestod tills den gamla operan revs vid 1800-talets slut.

Längan utmed Fredsgatan utgörs till största delen av Lennart Torstensons palats från 1640-talet. Ursprungkaraktären är delvis återställd. Den markeras av kraftfulla sandstensportaler av Diedrich Blume (1647) mot gården och gatan.

Utrikesdepartementet i Arvfurstens palats

I samband med inköpet av fastigheten förordnade Sofia Albertina att den som var närmast kronprinsen i arvföljd skulle erhålla byggnaden som fideikommiss. Vid 1900-talets början köptes palatset av staten. Hit flyttade 1906 bland annat Utrikesdepartementet som nu disponerar hela huset. Under åren 1948-52 genomfördes en omfattande ombyggnad och restaurering under ledning av arkitekten Ivar Tengbom.

Under århundraden har byggnaden nyttjats av framstående svenskar så som fältherrar, kungafamiljen, konstnärer och politiker. I dag utgör huset en symbol för den svenska utrikesverksamheten.

Under 1990-talet genomförde SFV en upprustning av palatset. En omfattande fasadrenovering utfördes och palatset fick en ny färgsättning när de ursprungliga kulörerna återställdes. Byggnaden är statligt byggnadsminne.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Gustav Adolfs torg 1

11152 Stockholm
59.32912, 18.06774

Fakta

Byggår:
1783-1794
Arkitekt:
Erik Palmstedt
Hyresgäst: