• Kommande Scenkonstmuseet i gamla Kronbageriet. Fotograf: SFV

    Kommande Scenkonstmuseet i gamla Kronbageriet.

Scenkonstmuseet/Kronobageriet

Det gamla Kronobageriet i stadsdelen Östermalm i Stockholm har sedan 1979 varit ett museum. Nu är museet stängt för renovering men öppnar igen 2016 och då under sitt nya namn Scenkonstmuseet. Huset kallas fortfarande Kronobageriet trots att brödbakningen upphörde 1958. Husets historia är fylld av många myter och tar sin början omkring 1640 och handlar om två lika breda hus som senare byggts samman med en mellandel.

En byggnad med lång historik

Husets äldsta delar är sannolikt från 1640 då Amiralitetskollegiet uppförde en fastagekällare (fastage=större laggade kärl) och ett provianthus. Bara några år senare, 1645, beslutar man att bygga ett bageri. Bageriet var i bruk i 313 år, från 1645-1958. Husen placerades i linje efter den då nya rätlinjiga stadsplanen för Ladugårdslandet, som är det gamla namnet på Östermalm.

Olika verksamheter men bageriet består

Musik- och teatermuseet i gamla KronbagerietEfter branden i gamla slottet Tre Kronor 1697 blev Amiralitetets provianthus förråd för vapen och ammunition. Huset fick nu taktegel istället för det tidigare eldfarliga spåntaket och samtidigt höjdes gavlarna. Huset hade då stått tomt sedan början av 1680-talet när flottan flyttade till Karlskrona. En vapenkartusch med Johan III:s valspråk över entrén kommer med stor sannolikhet från denna tid. Vapenskölden satt förmodligen tidigare över entrén till vapenförrådet på slottet Tre kronor.

De två husen byggdes ihop när man 1719 beslutade att den lediga tomten mellan husen skulle bebyggas med ett nytt bageri. Under 1700-talet renoverades huset ytterligare ett par gånger och 1848 byggdes den norra delen av huset om för att rymma kök, matsal och gymnastiksal åt Svea Artilleriregemente.

1928-1929 renoverades huset och yttermurarna fick sin grovslamning i en nationalromantisk stil. Murarnas så kallade munkmurning och den norra delens hörnkedjor som hade dolts under putsen blev då åter synliga. Man byggde också en spiralränna för mjölsäckar och den finns kvar inne i museet i dag.

1945 bröt det ut en brand i bageriets norra del och den dramatiska händelse refererades direkt i Sveriges Radio.

Ungnarna kallnar och ungarna flyttar in

När bageriverksamheten upphörde 1958 diskuterades hur man på bästa sätt skulle använda och förvalta byggnaden. År 1974 påbörjades projekteringen för ombyggnad till musikmuseum och arkitekt Kjell Abramson anlitades för uppgiften. Invändigt byggdes huset delvis om för sin nya funktion, medan man i exteriören bevarat byggnadens antikvariska värden. 1979 öppnade museet som idag går under namnet Musik- och teatermuseet. I början på 2000-talet renoverades hela huset fasadputs och huset fick tillbaka sin original färg.

Museet är nu stängt för renovering och öppnar igen 2016

Musik- och teatermuseet stängde 30 mars 2014 för ombyggnad och öppnar om två år under det nya namnet Scenkonstmuseet. Byggnaden ska renoveras, tillgängligheten förbättras och det nya museet kommer att bjuda på helt nya utställningar, program och aktiviteter. Som en del av myndigheten Statens musikverk blir det nya museet även en arena för Musikverkets övriga verksamhet med bland annat Elektronmusikstudion, arkiv och samlingar inom musik, dans och teater.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Sibyllegatan 2

11451 Stockholm
59.33454, 18.07981

Fakta

Byggår:
Husets norra del 1639, södra del 1645, mellersta del 1719
Arkitekt:
Okänd ursprungsarkitekt, Kjell Abramson (1974)
Hyresgäst: