• Ångbåten Storskär vid Vaxholms kastell. Foto: SFV/Mia Fernlund

    Ångbåten Storskär vid Vaxholms kastell. Foto: SFV/Mia Fernlund

  • Vaxholms fästningsmuseum skildrar skärgårdsförsvarets historia under 500 år. Foto: SFV/Mia Fernlund

    Vaxholms fästningsmuseum skildrar skärgårdsförsvarets historia under 500 år. Foto: SFV/Mia Fernlund

  • Vaxholms fästnings kanoner, riktade mot fiender från öppet hav. Foto: SFV/Mia Fernlund.

    Vaxholms fästnings kanoner, riktade mot fiender från öppet hav. Foto: SFV/Mia Fernlund.

Vaxholms kastell - Stockholms lås

Föga anade Gustav Vasa att den fästning han lät bygga, för att avskräcka objudna gäster, en dag skulle bli en populär turistattraktion. Vaxholms kastell är en del av Vaxholms fästning och ligger i Stockholms skärgård. Från Gustav Vasas tid fram till första världskriget var kastellet en del av det svenska försvaret. Dess betydelse för Sveriges försvar har dock varierat.

Vacker gångstig med informativa skyltar.Gustav Vasa gjorde Stockholm till centralort och insåg Vaxholms strategiska betydelse. Han lät lägga ett kedjestängsel över sundet och upprättade ett försvarstorn på 1560-talet. Under den svenska stormaktstiden förlorade Vaxholm sin militära betydelse. Den svenska gränsen flyttades till andra sidan Östersjön. Vid stormaktstidens slut i början av 1700-talet flyttades gränsen åter närmare Stockholm och skärgården och Vaxholm fick tillbaka sin strategiska betydelse för det svenska försvaret.

En sluten fästning

Vaxholms fästning rustades efter förslag från C. M. Stuart som tidigare, med Erik Dahlbergs hjälp, ritat en fullt utbyggd anläggning. Fästningen blev nu för första gången sluten.

År 1719 härjade ryssarna i Stockholms skärgård men de undvek Vaxholm. Efter dessa härjningar byggdes fortet Fredriksborg vid Oxdjupet medan Vaxholms kastell, på grund av dåliInvändigt ser kruttornet ut som en upp- och nervänd sockerkaksform.g ekonomi efter flera krig, fick förfalla. När ekonomin blev bättre i mitten på 1700-talet utfördes diverse arbeten.

Kastellet på 1800-talet

När Finland i början av 1800-talet blev ryskt och den ryska gränsen närmade sig Sverige, ökade återigen Vaxholms strategiska betydelse. Vaxholm rustades upp under ledning av arkitekt C. F. Meijer. Han rev stora delar och byggde också nytt, vilket resulterade i det utseende som kastellet har i dag.

Efter första världskriget flyttades försvarslinjen längre ut i skärgården och Vaxholms kastell förlorade på nytt sin militära betydelse. Kastellet byggnadsminnes- märktes 1935 och 1964 invigdes Fästningsmuseet i lokalerna. Statens fastighetsverk övertog förvaltningen av Vaxholms kastell 1993 och inledde då en restaurering. I dag finns förutom museet, även restaurang och äventyrsverksamhet i kastellet.

Kastelletleden

2016 invigde SFV, Trafikverket och Vaxholms stad den nya linfärjan till kastellet. Kastelletleden trafikerar leden maj-september och förenklar tillvaron betydligt för den som vill besöka Vaxholms kastell.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kastellet

18599 Vaxholm
59.40241, 18.35991 10

Fakta

Byggår:
1833-1863 på uppdrag av Karl XIV Johan
Arkitekt:
Erik Dahlberg, C.M. Stuart, C.F.Meijer
Hyresgäst: