• Ny fasad oktober 2016 Skissernas museum. Fotograf: Peo Olsson

    Ny fasad oktober 2016 Skissernas museum.

  • Tillbyggnad av Elding Oscarson. Fotograf: Peo Olsson

    Tillbyggnad av Elding Oscarson.

Skissernas Museum i Lund

På Skissernas Museum i Lund kan man i förstudier, skisser och modeller följa tillblivelsen av en mängd kända offentliga konstverk. Här finner man skulpturer, gobelänger, muralmålningar och byggnader av många stora konstnärer under 1900-talet, både svenska och utländska. Under 2015-16 byggdes museet om. Verksamheten öppnar igen i sina nya lokaler under 2017.

Skissernas museum om- och tillbyggnad 2015-16Skissernas museum, ny fasad.

I oktober 2016 överlämnade Statens fastighetsverk (SFV) den om- och tillbyggda museibyggnaden till Skissernas Museum. En ombyggnad som gav museet en bättre och tilltalande entré, en museishop, en restaurang med uteservering och en ny mötesplats genom den nu inglasade innergården. Allt möjligt tack vare två generösa donationer. Om- och tillbyggnadsförslaget ”Skissernas trädgårdar”, ritades av den unga arkitektduon EldingOscarson, de prisades i arkitekttävlingen för sina fina rumssekvenser och en spännande exteriör, utförd i i betong och corténstål.

Skissernas Museum ombyggnad 2001-05

Exteriör med tillbyggnad från 2004 intill entrén

Mellan 2001 och 2005 var Skissernas Museum stängt för den största om- och tillbyggnaden i museets 70-åriga historia. Arkitekt är Johan Celsing Arkitektkontor i Stockholm, som vann en arkitekttävling 1999 med förslaget "Vid park". Om- och tillbyggnaden har genomförts av Statens fastighetsverk på uppdrag av Lunds universitet.

Första byggnadsetappen innebar att den redan bebyggda delen av tomten förtätades. Kommunikationerna inom museet förbättrades och provisoriska utställningslokaler ersattes med permanenta. Den stora förändringen för publiken utfördes i den andra etappen. Genom en tillbyggnad mot Universitetsbibliotekets park skapades en ny entré med en generös entréhall och intilliggande bokhandel och kafeteria. I ett övre plan gavs utrymme för utställningar och kontor och en trappa ned en stor hörsal.

Tillblivelsen av offentliga konstverk

Interiör från Stora galleriet i Celsings byggnad.

På Skissernas Museum i Lund kan man i förstudier, skisser och modeller följa tillblivelsen av en mängd kända offentliga konstverk. Här finner man skulpturer, gobelänger, muralmålningar och byggnader av många stora konstnärer under 1900-talet, både svenska och utländska.

Samlingarna består av över 20.000 skisser och modeller till monumentalkonst från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Frankrike, Mexiko och Västafrika. Några enstaka exempel kommer från Storbritannien som är representerat genom Henry Moore.

Skissernas museum grundades 1934

Samlingen grundades 1934 på initiativ av professor Ragnar Josephson, som en avdelning av den konsthistoriska institutionen vid Lunds universitet. Runt 1940 invigdes arkivet som offentligt museum i egna lokaler i ett före detta småskolelärarinneseminarium vid Finngatan. Sedan dess har lokalerna vuxit i etapper, med permanenta och provisoriska till- och ombyggnader.

Skissernas musuem växer fram

Ragnar Josephson hade under sin tid som sekreterare för Stockholms skönhetsråd på 1920-talet kommit i kontakt med flera kända monumentalkonstnärer. Arkivet byggdes i första hand upp genom donationer från dessa konstnärer. Den förste som gav Josephson sitt stöd var prins Eugen.

Redan 1934 hade samlingen ca 500 skisser och de ställdes ut samma år. Det ses som arkivets första invigning. 1935 var namnet Arkiv för svensk dekorativ konst.

1940-41 flyttades den växande samlingen till en fd gymnastiksal i tidigare småskollärarinneseminariet på Helgonabacken. Prins Eugen invigde de nya lokalerna i april 1941. Museet fungerade i första hand som en studiesamling för forskare och hade ingen direkt utåtriktad verksamhet.

Expansion efter andra världskriget

1949 invigdes nya museilokaler som hade kopplats ihop med de gamla. Nio utrangerade baracker hade sammanfogats till nya museilokaler av arkitekt Hans Westman. Provisoriet blev permanent. Josephson pensionerades från sin professur 1957 men behöll föreståndarskapet över samlingarna. Samma år stängde museet för nästa ombyggnad. Den stora svenska salen, också den ritad av Westman, invigdes 1959. Två år senare inleddes en ny epok i museets historia då den första utomnordiska skissen förvärvades från Frankrike. Under senare delen av 1980-talet utvidgades museets lokaler igen. Arkitektfirman Karl Koistinen i Lund i samarbete med konstnären Sivert Lindblom i Stockholm ritade. 1990 försågs entréhallen mot Finngatan med en mindre tillbyggnad.

Flera olika namn

1984, vid museets första 50-årsjubileum, ändrades namnet till Konstmuseet - Arkiv för dekorativ konst. När museet våren 1991 firade sitt andra 50-årsjubileum (och 100-årsjubileet av Ragnar Josephsons födelse) byttes namnet Konstmuseet ut mot Skissernas Museum. Fortfarande behölls det gamla namnet Arkiv för dekorativ konst som undernamn.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Finngatan 2

223 62 Lund
55.7078, 13.1984

Fakta

Byggår:
1921, tillbyggt 1959, 1988 och 1990, om- och tillbyggt 2000-04 och 2015-16
Arkitekt:
1921 Carl Andren, tillb. 1957 Hans Westman, tillb. 1987 Karl Koistinen och Göran Hellborg med Sivert Lindblom som konstnärlig konsult. 2004 Johan Celsing. 2015-16 Elding Oscarson Arkitekter
Hyresgäst:

Universitetsområdet i Lund