• Landskrona Citadell Fotograf: Gunilla Svensson

    Landskrona Citadell

  • Landskrona Citadell Fotograf: Zebra Media

    Landskrona Citadell

  • Gråen

    Gråen

Landskrona citadell och Gråen

Christian III av Danmark lät bygga fästningen i Landskrona 1549-1559. Anläggningen var kvadratisk och omgiven av en nästan 70 meter bred vallgrav. Den 50 meter långa huvudlängan mot sundet var kraftigt bestyckad. Borgens andra sidor var skyddade av spärrmurar med fyra hörntorn. Citadellet i Landskrona var redan från början avsett som försvarsanläggning och har inte varit tänkt som residens.

Nordens modernaste fästning

1644 intog Gustaf Horn Landskrona under svensk-danska kriget, men danskarna fick tillbaka staden året därpå. Skåne blev sedan svenskt efter freden i Roskilde 1658. Svenskarna byggde ut Landskronas fästning 1667-75 och den blev Nordens modernaste fästning. Då anlades de yttre försvarsverken med omfattande bastioner av jordvallar med våta gravar efter holländsk förebild.

På 1700-talet byggdes huvudlängan om och bland annat Officersflygeln, Gula kasernen och Tyghuset uppfördes. Under Fredrik I bestämdes 1746-47 att hela landet skulle befästas. I Landskrona byggdes bland annat citadellet Adolf Fredriks fäste på ön Gråen i Öresund. 1788 stoppades arbetena och anläggningen på Gråen blev mindre än planerat. Ett kruttorn från början av 1800-talet finns kvar.

Fängelse

Från början av 1700-talet placerades straffångar på citadellet och 1827 blev det fängelse för livstidsdömda. 1860 gjordes stora byggnadsarbeten. En så kallad nattcellsbyggnad tillkom och östra rundeln påbyggdes till ett tornformat cellfängelse. Man byggde också ett nytt kommendanthus med kontor och bostad åt fängelsedirektören vid sydöstra muren.

Huvudbyggnaden, som på 1700-talet blivit ombyggd till ett bombsäkert magasin, skadades vid en brand 1886. De två övre våningarna slogs sedan ihop till en.

Under 1900-talet var fängelset avsett som tvångsarbetsanstalt för kvinnor som betraktades som lösdrivare. Anstalten avvecklades 1940. På 1860-talet byggdes sommarvillor på vallarna och 1901 anlades Citadellkolonin, en av landets äldsta koloniområden. 1940 använde militären fästningen och man anlade flera fort på Gråen.

Sveriges enda bevarade jordvallsfästning

Citadellet är Sveriges enda bevarade jordvallsfästning och den är intressant inte minst ur militärhistorisk synpunkt. Huvudlängan, spärrmurarna och rundlarna finns kvar. Huvudlängan ger en uppfattning om den ursprungliga renässansborgen, men efter krigsskador och ombyggnader återstår ganska lite av det ursprungliga huset. Huvudbyggnaden används nu för fester och andra sammankomster. Andra byggnader hyrs av Skånehantverk.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Citadellet

26131 Landskrona
55.8728 , 12.8225 13

Fakta

Byggår:
1549-59
Arkitekt:
Christian III av Danmark
Hyresgäst: