• Fotograf: Oktod

Bäckaskog slott

De äldsta delarna av Bäckaskog härstammar från tidigt 1200-tal. På näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön anlades då ett premonstratenskloster. Munkarna kombinerade klosterliv med utåtriktad verksamhet och livnärde sig på jordbruk, fiske och trädgårdsodling. En fiskdamm och den numera torrlagda kanalen ingick i den medeltida anläggningen, som var mindre än dagens slott.

Befäst slottsanläggning

Vid reformationen 1537 drogs klostret in till danska kronan och gavs då som förläning till bland andra ätterna Ulfstand och Brahe. 1584 skänktes Bäckaskog till kronprins Kristians (IV) guvernör, Henrik Ramel. Han och hans son Henrik Ramel d y gjorde under sin tid, 1584-1653, om det forna klostret till en befäst slottsanläggning. Bäckaskog fick då sin nuvarande utformning med den kringbyggda gården. De västra hörntornen byggdes upp under denna tid. Den danska ätten Ramel ägde godset fram till 1677.

Svenskt översteboställe

Bäckaskog blev svenskt kronogods och 1678-85 bodde Rutger von Ascheberg på slottet. Han hade under kungen haft det högsta befälet över trupperna i Skåne. Von Ascheberg fick ansvaret för försvenskningen av Skåne och har blivit ihågkommen för sitt goda förhållande till de forna danskarna. 1685 gjordes Bäckaskog till översteboställe vid Södra Skånska Kavalleriregementet. Generalguvernören Johan Christopher Toll bodde på Bäckaskog 1782-1817 och utökade trädgården ner till Oppmannasjön. Toll gjorde en stor nyplantering av träd. Han utvidgade också byggnaderna.

Mönsterjordbruk under Karl XV

Kronprins Oscar (I) arrenderade slottet från och med 1818 och överlät det sedan på sonen Karl XV, som vistades på Bäckaskog varje sommar från 1845 till sin död. Under Karl XV:s tid utvecklades kungsgården vid Bäckaskog till ett mönsterjordbruk. Han utvidgade parken ytterligare och byggde bostäder till trädgårdsmästaren och ladufogden, uppförde trädgårdsmuren och ett orangeri som nu är rivet. Dottern, drottning Louise av Danmark, disponerade slottet fram till 1900. I slutet av 1800-talet gjordes två sjösänkningar av Oppmannasjön och Ivösjön, som ökade avståndet mellan sjöarna och mellan slottet och vattnet.

Konferenser och kurser

Under 1900-talet försvann en del byggnader, bland annat den gamla kvarnen, orangeriet och en del av 1800-talets jordbruksbyggnader. 1956 skildes jordbruket från slottet. Bäckaskog arrenderades då av Gustaf Ferlenius som gjorde slottet till ett populärt turistmål. Sedan mitten av 1900-talet används Bäckaskog för konferenser och kurser, men är öppet även för andra besökare året runt.

Bäckaskog slott och park är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Barumsvägen 255

290 34 Fjälkinge, Kristianstad
56.0838, 14.3463 10

Fakta

Byggår:
Äldsta delarna av byggnaden tidigt 1200-tal
Hyresgäst: