• Fotograf: Oktod AB
  • Trädgården på Huseby bruk bjuder på planteringar av många slag. Fotograf: Lena Carlsson

    Trädgården på Huseby bruk bjuder på planteringar av många slag.

Huseby bruks trädgård och park

Huseby köks- och fruktträdgård, som anlades i slutet av 1800-talet, är åter en produktiv och vacker nyttoträdgård.

Entrégrinden till frukt- och köksträdgården. Grinden är utformad med ett befintligt broräcke från 1800-talet som förlaga.Entrégrinden till frukt- och köksträdgården. Grinden är utformad med ett befintligt broräcke från 1800-talet som förlaga.Under de närmaste åren kommer trädgården att utvecklas med nya fruktbärande träd och buskar, prunkande rabatter med snittblommor och upprustade kvarter för grönsaksodlingar.

Statens fastighetsverk har sedan hösten rustat upp trädgården och nyinvigningen skedde i början av sommaren 2002.

Ökade skördar för avsättning till restaurangen och brukshandeln

Frukt- och köksträdgården med herrgården i bakgrunden.Frukt- och köksträdgården med herrgården i bakgrunden.

En planbild från 1950-talet ligger till grund för upprustningen. Nuvarande trädgårdsodling KRAV-certifierades 1994. Målsättningen med upprustningen är att göra Huseby park och trädgård till en fungerande enhet med ökade skördar.

Huseby bruk har sitt ursprung i tidigt 1600-tal.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Huseby bruk

340 32 Grimslöv
56.7788, 14.5895