• Huseby bruk i sommarsol. Fotograf: PW

    Huseby bruk i sommarsol.

  • Njut av blommande rhododendron i parken. Fotograf: Lena Carlsson

    Njut av blommande rhododendron i parken.

  • På Huseby bruk är naturen aldrig långt borta. Fotograf: Oktod

    På Huseby bruk är naturen aldrig långt borta.

Huseby bruk

Huseby bruk ligger 20 km sydväst om Växjö utmed riksväg 23 i Alvesta kommun. Egendomen testamenterades till svenska staten av fröken Florence Stephens som avled 1979. Godset består av 2123 hektar mark. Jordbruket är utarrenderat och år 1998 invigdes naturreservatet Husebymaden.

Från järnbruk till jordbruk

Dammen.Dammen.Huseby har en lång tradition som bruksort med järnhantering. På 1620-talet fick riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm Huseby som förläning och det var han som lät anlägga ett järnbruk. Tackjärn blåstes fram till 1930 medan gjuteriet var i drift in på 1950-talet.Under brukspatron Joseph Stephens tid på Huseby (1867-1934) utvecklades jordbruket vid sidan om järn- och träindustrin.

Den nuvarande bruksherrgården uppfördes på 1840-talet av grevarna Hugo och Malcolm Hamilton. Inredningen är starkt påverkad av familjen Stephens forskar- och samlarintresse och mycket har bevarats i det skick det var då Florence Stephens lämnade herrgården.

Genomgång interiör.Genomgång interiör.Speglar livet och miljön vid sekelskiftet

När Florence Stephens testamenterade Huseby bruk med tillhörande skog och jordbruk till svenska staten var hennes vilja att det skulle brukas som en förebild för svenskt skogs- och jordbruk och att de gamla husen skulle sättas i stånd och underhållas för att spegla livet och miljön som den tedde sig under hennes far Joseph Stephens storhetstid vid sekelskiftet.

Statens fastighetsverk förvaltar Huseby bruk sedan 1994 och sedan övertagandet har många av byggnaderna renoverats och stora delar av miljön kring det gamla järnbruket rustats upp. År 1999 inledde Statens fastighetsverk ett långtidsprojekt tillsammans med Huseby intresseförening där man så långt som möjligt vill återskapa miljön och stämningarna vid sekelskiftet. Tanken är att parken och trädgården ska återställas till det utseende det hade på Joseph Stephens tid. Bruksherrgården visas för allmänheten sommartid och under övriga året för förbokade grupper.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Huseby Bruk

340 32 Grimslöv
56.77865, 14.59046 10

Fakta

Byggår:
1840-talet
Arkitekt:
Hugo och Malcolm Hamilton
Hyresgäst: