Från ointaglig till tillgänglig

Att göra en fästning, som är byggd för att vara ointaglig, tillgänglig är en utmaning. Sedan hösten 2012 har Statens fastighetsverk genomfört en omfattande om- och tillbyggnad av Västra längan på Varbergs fästning. Nu är fästningen med Hallands kulturhistoriska museum redo att invaderas av besökare. I juni öppnar museet i de nya lokalerna.

När museets besökare återvänder till Hallands kulturhistoriska museum möts de av nyrenoverade lokaler där fästningsmiljön och byggnadens vackra läge lyfts fram. Om- och tillbyggnaden har givit museet en ny entré, ny reception, nytt café, vackra utställningssalar och bättre tillgänglighet. Ta del av projektet via filmen.

Nya tillägg entré och bättre tillgänglighet

Museet får en ny entré i form av ett vindfång på innergården. Från entrén får besökarna överblick av vad museet erbjuder och det blir lätt att hitta till utställningarna, caféet och butiken. Tack vare hissarna blir museet också tillgängligt på ett helt annat sätt än tidigare.

Historiska rester och tekniska innovationer

Under ombyggnaden har all puts och färg på innerväggarna tagits bort. Den nya tunna kalkputsen gör att de medeltida murverken framträder tydligare. Under arbetet har SFV dokumenterat murverket vilket en information som museet nu använder i sitt arbete med att klargöra fästningens historia. Genom en glasskiva i golvet är det nu möjligt att titta ner på resterna av en medeltida bakugn.

Det nya ventilationssystemet är behovsstyrt, tre olika aggregat optimerar systemet efter de olika användningsområdena i byggnaden och all belysning har bytts till LED-armaturer.

Vackert virke från Värmland

Statens fastighetsverk konstaterade tidigt i projektet att byggnadens träbjälklag behövde bytas ut. De nya är gjorda av noggrant utvalt virke; senväxt, finkvistig, vinterfälld gran från nordvästra Värmland, nära norska gränsen. Med skickligt hantverksarbete har 700 kvadratmeter golv och bjälkar sågats med ramsåg och levererats till Varbergs fästning.

Besök Varbergs fästning
Om- och tillbyggnaden av Västra längan på Varbergs fästning, länk till projektsida