• Fotograf: Bert Leandersson
  • Fotograf: Bert Leandersson
  • Häckande tretåig mås. Fotograf: SFV

    Häckande tretåig mås.

Nidingen, Kungsbacka

Ön Nidingen ligger fem sjömil sydväst om Onsalahalvön. Nidingen är en kilometer lång och 300 meter bred på det bredaste stället. Fyrplatsen från 1624 är en av landets äldsta. I farvattnen runt ön ligger omkring 700 vrak. Nidingen är landets mest olycksdrabbade fyrplats.

År 1658 blev Halland, Bohuslän och Blekinge svenskt. Halland hade upplåtits till Sverige 1645 och därmed blev Nidingen, som haft fyr sedan 1624, en svensk fyrplats. De fyrar man då övertog var förmodligen de två vippfyrar som byggts 1629. Fyrtypen hade konstruerats av dansken Jens Pedersen Grove och bestod av en lång arm som höll upp en järnkorg med glödande stenkol.

De första kända dubbelfyrarna

Nidingens dubbelfyrar är sexkantiga och tretton meter höga.Nidingens dubbelfyrar är sexkantiga och tretton meter höga.Vippfyrarna på Nidingen är de första kända dubbelfyrarna i världen. Att man byggde i par var för att kunna skilja Nidingen från Anholts vippfyr. Men dessa fyrar var av trä och fattade lätt eld. På 1660-talet ersattes de av stenkolseldade järngrytor som ställdes direkt på marken. Under 1700-talet påtalades att Nidingen behövde en bättre fyr, men någon ny kom inte till stånd. Istället lät man överintendent Carl Cronstedt rita en mistklocka i en stapel som stod klar 1766. Det blev den första fasta stationen för mistsignalering i världen.

År 1811 övertog kronan driften av fyrplatsen och 1834 uppfördes dubbelfyrarna av sten, som står här än idag och är byggnadsminne sedan 1935. De dubbla fyrtornen släcktes 1946, då en ny betongfyr hade uppförts. Året innan hade en kassunfyr byggts på ett undervattensrev utanför ön. Under 1970-talet automatiserades fyren och misten, och 1979 avbemannades Nidingens fyrplats. På Nidingen finns förutom fyrarna flera bostadshus och andra byggnader. Periodvis har antalet boende på ön varit stort, 1916 fanns det tre familjer med sammanlagt 23 barn på ön. Idag finns det vandrarhem med konferensmöjligheter på Nidingen.

Välkommen att besöka en unik miljö

tretåig mås på Nidingen.Tretåig mås på ett uthustak på Nidingen.Fyr, rev och mötesplats. Ön Nidingen - Sveriges första fyrplats - erbjuder en mötesplats för grupper upp till 12 personer. Helpension i unik miljö med avskildhet, gourmetmat och magiska upplevelser. Med lite tur kanske du får se en tretåig mås också. Nidingen är den enda platsen de häckar på i Sverige.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Nidingen

439 94 Onsala
57.30252, 11.90023 8

Fakta

Byggår:
År 1834 byggdes två nya identiskt lika fyrtorn i granit.
Hyresgäst: