• Strandridarebostället, Ljugarn Fotograf: Jenny Kjellgren Schönning

    Strandridarebostället, Ljugarn

Strandridarebostället, Ljugarn

Äldre tiders tulltjänstemän

Den ursprungliga strandridaregården uppfördes förmodligen omkring 1730 av bönderna i närliggande socknar. Strandridarna var tulltjänstemän vid de lanthamnar på Gotland som hade export av till exempel trä, kalksten och tjära. De såg till att Visby landtullkammare fick tull på utförda varor på samma sätt som om varorna passerat Visby. Allmogen på Gotland var ända fram till 1827 ålagd av myndigheterna att bygga och underhålla boställen och bryggor åt strandridarna, vilket var föga populärt. Mellan 1728 och 1822 bodde nio strandridare och deras familjer i gården.

Renovering och underhåll

I början på 1970-talet gjordes en genomgripande renovering av Strandridaregården och bland annat putsades väggarna om med den så kallade snusputsmetoden, som ger en ojämn och levande yta.

I mitten av 1990-talet kalkavfärgades huset. Faltaken tjärsmordes 1995 och nya dörrblad tillverkades 1996.

Tullmuseum och vandrarhem

Salen på bottenvåningen med den originellt utsmyckade spisen.

Det nya tullhuset byggdes 1853 och ersatte då den tidigare strandridaregården som bostad åt den tidens tulltjänstemän. 1928 drog man in tullanstalten. Ljugarn fungerade dock som postering för tullverkets kustbevakning på Gotland fram till 1956. Båda husen finns kvar nere vid hamnen. Det senare gjordes 1966 om till vandrarhem och det äldre är numera Gotlands Tullmuseum.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Ljugarns hamn

62365 Ljugarn
57.32385, 18.71283

Fakta