• Cellfängelset i Gävle Fotograf: Åke E:son Lindman

    Cellfängelset i Gävle

Länsfängelset i Gävle

Länsfängelset i Gävle, som också kallas Hotell Hamilton, är ett välbevarat cellfängelse från mitten av 1800-talet. Där fick fångarna begrunda sina gärningar och straff i enskildhet. En inte alla gånger särskilt framgångsrik tanke visade det sig.

Sveriges fängelsemuseum i "Hotell Hamilton"

Det gamla cellfängelset i Gävle har sedan invigningen 1847 sett många olika fångar komma och gå. I folkmun kallas det forna fängelset på Hamiltongatan 1 för "hotell Hamilton". Fängelsetiden är över sedan 1986. Idag åskådliggörs fängelsets historia av Sveriges fängelsemuseum som hyr lokaler här.

Tid till eftertanke

Länsfängelset i Gävle representerade en ny och mer humanitär fångvård med separata celler för varje fånge, när det öppnades i mitten av 1800-talet. Det ersatte då delvis det gamla slotts- och länshäktet där alla typer av fångar tillbringade sin tid i stora gemensamma utrymmen. Tanken med de nya cellfängelserna var att internerna skulle isoleras från varandras skadliga inflytande. I en tyst, isolerad cell skulle de begrunda sina brott och komma på bättre tankar.Trots de goda avsikterna med de nya cellfängelserna, led cellfångarna svårt. Ensamheten, tystnaden och isoleringen bröt ner de intagna och en del förlorade förståndet efter att under flera år inte haft några verkliga mänskliga kontakter.

Cellfängelse i T-form

Fängelset är byggt efter det så kallade Philadelphiasystemet. Celler placerades längs ytterväggarna på ömse sidor om en ljusgård som går genom hela byggnadens höjd. Byggnaden är T-formad och de administrativa delarna var belägna i T:ets stapel. Carl Fredrik Hjelm var Fångvårdsstyrelsens arkitekt vid den här tiden och hans byggnader präglas av nyklassicism. Cellfängelset i Gävle är ett av de tidigaste och bäst bevarade cellfängelserna i T-form i landet.

Palissad utanför länsfängelset i Gävle.Palissad utanför länsfängelset i GävleFängelset angränsar till Gävle slott och uppfördes på mark som avstyckades från själva slottsträdgården. I mitten av 1880-talet byggdes fängelset ut och under 1900-talet tillkom bland annat gymnastiksal och en verkstadsbyggnad. Fängelset omges av ett plank med dubbla lutande sidor. På östra sidan av byggnaden ersattes planket av en tegelmur i början av 1900-talet. På norra sidan bildade planket ursprungligen en halvcirkelform med sju vandringsgårdar för internerna. Vandringsgårdarna flyttades senare till den västra sidan.

Byggnaden räddas åt eftervärlden

Fängelset moderniserades efter hand under 1900-talet men lades ner 1986. Därefter stod huset öde. En tid av kraftigt förfall med bland annat vattenläckor och omfattande skadegörelse följde. Efter en lång diskussion om byggnadens framtid förklarades fängelset som byggnadsminne 1998. Då inledde Statens fastighetsverk en omfattande renovering av hela byggnaden.

Målet med renoveringen var att återskapa fängelset som det tedde sig omkring 1920. Byggnaden fick en ljusgul färg, nytt plåttak och invändigt behöll man större delen av cellerna. Byggnaden anpassades även bland annat efter moderna krav på brandsäkerhet och tillgänglighet. Trots husets dystra historia är det en ljus och vacker arkitektonisk skapelse med stora skönhetsvärden som möter besökaren idag.