• Fotograf: Oktod AB

Utklippan, Karlskrona

Utklippan - en utpost i sydost

Utklippan är Sveriges sydostligaste ögrupp.Utklippan är Sveriges sydostligaste ögrupp.Utklippan är Sveriges sydostligaste ögrupp och består av två låga skär - Norraskär och Södraskär. Mellan de två små öarna finns en skyddad hamn som i dag används av fritidsbåtar. Södraskär är bebyggt och det var här invid fyren som fyrvaktarfamiljerna bodde från mitten av 1800-talet till 1972 då fyren avmannades.

Unikt med befäst fyr

Officiella krav och önskemål på att Utklippan skulle märkas ut fanns redan på 1690-talet. Öarnas isolerade läge och de grundfyllda vattnen runtomkring hade redan fått sjöfarare att med stångmärken och orienteringsmärken försöka märka ut öarna. Trots det dröjde det ända till 1836 innan ett kungligt direktiv om en fyr på platsen utfärdades. Då ritades en fyrbyggnad med signaltorn i diagonala hörn till en kvadratisk försvarsbyggnad - en donjon. Idén med en befäst fyr var något mycket speciellt och få motsvarigheter finns i världen.

Fransk linsapparat ökade lysvidden

Fyren har sedan utvecklats och byggts om vid flera tillfällen. Det stora lyftet skedde 1870 då överingenjör Gustav von Heidenstams järnkonstruktion restes ovanpå det gamla fyrtornet. Att fyren blev högre och fick en ny fransk linsapparat ökade fyrens lysvidd väsentligt. Nästa steg i utvecklingen var elektriciteten som succesivt infördes mellan 1945 och 1948. Och i detta skick fungerar fyren än i dag.

Dagens funktion

Hamnen som idag fungerar som skyddad övernattningsplats för fritidsbåtar byggdes 1937-1942. Från början var den tänkt som nödhamn för yrkesfiskare. På Utklippan bedrivs också sedan länge ringmärkning av fåglar. Ornitologer bemannar fågelstationen under vår och höst.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Utklippan

370 42 Torhamn
55.954918, 15.70487 8

Fakta

Byggår:
1836-1870
Arkitekt:
Nuvarande fyr av Gustav von Heidenstam
Hyresgäster: