• Fotograf: Åke E:son Lindman

Marinmuseum, Karlskrona

Det nya marinmuseet som är byggt på Stumholmen i centrala Karlskrona öppnade portarna för allmänheten sommaren 1997. Museet är byggt på en 145 meter lång pir i anslutning till hamnbassängen vid Slup- och barkasskjulet. Den långsträckta byggnaden är inspirerad av den militära arkitekturen som den kommer till uttryck i magasin och repslagarbanor.

Marinmuseums arkitektur

Byggnadens fasader är utförda i puts och trä och taket är täckt med plåt. Invändigt präglas museet av råa ytor och en magasinskaraktär med omväxlande ljusa och luftiga salar med mindre rum.

Innanför entrén i söder möts besökaren av ett luftigt rum där butik och restaurang ligger. Trappan leder upp till det övre utställningsplanet. En motsvarande trappa finns i Galjonssalen i byggnadens norra del.

Stumholmens lykta i natten

Entrén ligger i husets södra ände och i norr avslutas byggnaden med den glasade galjonssalen, som mörka kvällar lyser likt en lykta mot fjärden och Trossö.

Museets verkstäder och övriga lokaler för den inre verksamheten finns i utbyggnader på museets östsida. Genom en avtrappning i höjd ansluter denna del i skala till de gamla husen på Laboratorieholmen, som i framtiden kan bli hemvist för hantverk med marin anknytning.

Undervattensgång

Vid kajen utmed museibyggnaden ligger museifartygen förtöjda. I en inglasad undervattensgång under huset kan man på nära håll studera resterna av ett 1700-talsfartyg, troligen linjeskeppet Göta Lejon.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Stumholmen

371 32 Karlskrona
56.161265, 15.596616 10

Fakta

Byggår:
1994-97
Arkitekt:
Hederus Malmström Arkitekter AB och Landskapslaget
Hyresgäst: