Skansen Lejonet

I nutid en plats för fester och bröllop. En gång en grundsten i den serie av skansar som byggdes kring Göteborg sedan Kronan löst in Göta Älvs mynning för en miljon riksdaler 1619.

Den första grundstenen till skansen Lejonet i Göteborg lades den 22 juni 1687 av Erik Dahlbergh och invigningen förrättades av Karl XI år 1689.

Sverige hade efter en inlösen på 1 miljon riksdaler år 1619 återfått det område vid Göta älvs mynning som man tvingats pantsätta vid freden i Knäred sex år tidigare. Så snart området åter blev svenskt började man här att bygga en befästningsstad, nuvarande Göteborg. År 1639 tog nya planer form för en förstärkning av Göteborgs befästning och skansar på stadens omgivande berg började diskuteras. En av de skansar som byggdes var Bulleråsens skans, föregångaren till skansen Lejonet.

Skansen Lejonet kom aldrig i strid och med tiden förlorade den sin militära betydelse. Efter att ha fungerat som bostad lämnades den åt sitt öde 1942.

I början av 1970-talet väcktes tanken inom ordenssällskapet Götiska Förbundet på att renovera skansen Lejonet och den 4 september 1974 återinvigdes den av kung Carl XVI Gustaf. Det går att hyra Skansen Lejonet för fester, bröllop och liknande.

Faciliteter:

  • Restaurang
  • Parkering

Öppettider, se och göra:

Skansen Lejonet

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Emerentias Backe 25

411 04 Göteborg
57.714269 , 11.989431 10

Fakta

Byggår:
1687-1689
Arkitekt:
Erik Dahlberg