Skansen Kronan

Skansens fem meter tjocka murar och 23 kanoner skulle skydda den nya staden Göteborg på 1600-talet. Kring Göteborg byggdes en fästning där denna skans ingick. Idag är det festlokal här.

När holländarna lockades till Göteborg efter grundläggningen 1621 lovade Svenska Kronan att staden skulle befästas. Ett starkt försvar av Göteborg var avgörande för att upprätthålla Sveriges förbindelse med Västerhavet. Vallgravar, jordvallar och en befästningsmur anlades runt staden. Det tidiga Göteborg var en fästning med en liten stad inuti.

1639 framlades ett förslag att förse de omgivande bergen med förskansningar. En plan upprättades för sex framskjutna skansar på bergen kring Göteborg. Endast skansen på Risåsen blev förverkligad vid denna tid. Det förnyade krigshotet från Danmark 1683 påskyndade beslutet att förstärka den, vilket resulterade i Skansen Kronan.

Skansen Kronan togs i bruk 1698 och försågs då med 23 kanoner. Taket blev dock inte färdigt förrän år 1700. Skansen har 4-5 meter tjocka murar som består av granit, gnejs och diabas. Taket bestod ursprungligen av engelskt rullbly på ett underlag av brädor på stockar men har bytts ut flera gånger.

Skansen Kronan blev aldrig indragen i någon strid och år 1806 avrustades den. I mitten av 1800-talet användes skansen som fängelse och under 1870-talet fungerade den under den rådande bostadsbristen som nödbostad. År 1904 blev skansen Kronan militärmuseum. I dag används Skansen Kronan som festlokal.

Faciliteter:

  • WC
  • Restaurang
  • Parkering

Öppettider, se och göra:

Skansen Kronan