Oscar II:s fort

Ovan Göteborgs inlopp ligger fortet för 300 soldater med gångar långt in i berget. Guidade turer och storslagen utsikt!

Oscar II:s fort på Västerberget i Göteborg byggdes 1899-1907 för att skydda inloppet till Göteborg. Tidigare fanns endast Nya Älvsborgs fästning från 1600-talet till skydd för staden. Den avfördes från rikets fasta försvar vid slutet av 1800-talet. Flottan i Göteborg stod därmed utan försvarsverk vilket inte var hållbart och beslut om en ny anläggning fattades. Oscar II:s fort stod klar 1907 och porten mot Västerhavet hade fått en modern försvarsanläggning.

Oscar II:s fort är byggt som en regelrätt berganläggning med förråd, eldlednings- och manskapsutrymmen under en tjock bergtäckning. Runt kärnanläggningen löper en bred utsprängd grav.

Fortet bestyckades med fyra batterier: Batteri I med två 15,2 cm kanoner i pansarkupoler, Batteri II med två 24 cm kanoner i självsänkande lavetter, Batteri III med fyra 57 mm kanoner i pansarkupoler och Götiska batteriet med fyra 57 mm kanoner. Alla kanoner från batterierna I-III flyttades i samband med andra världskriget till andra platser och modernare anläggningar. Idag finns de två 24 cm kanonrören från Batteri II åter på fortet.

Fortet har flera hundra meter långa korridorer, kök, logement, sanitära och tekniska utrymmen, sjukavdelning och expeditionslokaler - ett litet samhälle för 300 man.

På 1930-talet ansågs fästningen omodern. Anläggningens militära roll upphörde 1955. Idag är du välkommen att besöka Oscar II:s fort genom guidade besök.

Faciliteter:

  • Parkering

Öppettider, se och göra:

Oscar II:s fort