• Carlstens fästning Fotograf: Hanna Lindstedt, Statens fastighetsverk
  Utsikt från Carlstens fästning Fotograf: Hanna Lindstedt, Statens fastighetsverk
 • Fotograf: Sfv
  Fotograf: Sfv

Carlstens fästning, Marstrand

För gamla tiders tjuvar som Lasse-Maja var Carlstens fästning från 1600-talet en hård anstalt. Idag är den en del av sommarparadiset Marstrand.

På Marstrand i Bohuslän ligger Carlstens fästning som kanske är mest känd för att ha huserat straffången Lasse-Maja. Han hette egentligen Lars Larsson Molin men fick sitt smeknamn eftersom han ofta klädde ut sig i kvinnokläder när han begick sina brott.

Marstrand blev svenskt genom freden i Roskilde 1658. Vid denna tid byggdes en provisorisk skans av jord och timmer på öns högsta punkt ovanför staden. År 1660 började en mindre fästning att uppföras. Den döptes till Carlsten efter kungen Carl X Gustav.

Carlstens fästning har också fungerat som fyrtorn då världens första roterande fyr installerades på fästningstornet 1781. Det ersattes 1868 av fyrtornet Pater Noster på Hamneskär. I början av 1900-talet hade flottan skola i fästningen för 200 pojkar i Skeppsgossekåren. I tornet fanns under trettio år, fram till 1993, en kustspaningsradarstation.

I våra dagar förknippar man Marstrand med sol och segling snarare än straffarbete och svält.
Du kan utforska fästningen på egen hand eller gå en guidad visning. Fästningsspel är ett återkommande evenemang.

Faciliteter:

 • Badplats
 • WC
 • Logi
 • Café/servering
 • Restaurang
 • Parkering
 • Gästhamn
 • Museum

Öppettider, se och göra:

För mer information se Carlstens fästning och Carlstens Soldathotell