Brytpunkt och blodsband – ny utställning på Västerås slott

Två ögonblick som gjort avtryck i vår svenska historia. Utställningen Brytpunkt och blodsband skildrar två avgörande möten som hölls i Västerås och på slottet. I slottets bottenvåning hittar du utställningen och slottets café.

Brytpunkten år 1527

År 1527 bryter Gustav Vasa med den katolska kyrkan vid Reformationsriksdagen i Västerås. Sverige blir i och med detta protestantiskt. Hur hade våra liv sett ut idag om detta aldrig hänt? Hade vi läst latin i skolan? Hade vi biktat oss? Ingen vet. Bara att det var i Västerås som brytpunkten skedde. Brytpunkten visualiseras i utställningen av ett delat kors medan människans behov av bikt och förlåtelse gestaltas av ett modernt biktbås kopplat till Twitter.

Blodsbanden år 1544

År 1544 utnämns Gustav Vasas son Erik XIV till kronprins på riksdagsmötet i Västerås. I och med detta föds arvkungariket Sverige. Hur hade Sverige sett ut om detta möte aldrig inträffat? Hade vi valt våra kungar, hade vi varit i union eller kanske haft republik? Inte heller det vet vi. Men vi vet att det var i Västerås som blodsbanden knöts. Blodsbanden gestaltas i utställningen av en sammanflätad baldakin av blodröda sidenvåder bakom bilder av de 23 monarker Sverige hittills haft sedan Gustav Vasa.

Statens fastighetsverks önskan är att Brytpunkt och blodsband med sina installationer och korta texter ska kittla och väcka frågor. Här slå dig ner med en kopp kaffe från Slottscaféet samtidigt som du lär dig mer om Sveriges kungar eller funderar på om du ska lätta ditt hjärta i twitterbikten.