Sandvikens fiskeläge

Hyr ett av fjärrfiskarnas hus, byggda i en samlad bebyggelse med timrade fiskebodar. Njut av utsikten eller samla tankarna i fiskelägets lilla kapell från 1867.

Sandvikens fiskeläge ligger i Ångermanland, vid Ulvöns norra udde. Fiskeläget har anor från 1600-talet och har bevarade byggnader från 1800-talet. Miljön ger en bild av hur fiskelägen såg ut under fjärrfiskarnas tid. Som namnet antyder kom fjärrfiskarna långt ifrån platsen där de fiskade. De var ofta välbeställda borgare som skaffat sig rätten att handla med fisk. På våren tog de familjen och hushållet med sig och seglade norrut för att fånga fisk.

I fiskeläget bildar ett tjugotal små hus en tät, sammanhållen bebyggelse. Närmast vattnet ligger sjöbodarna, små omålade, timrade hus där fiskeutrustning och fisk förvarades. I kokhuset, som ofta var sammanbyggt med sjöboden, bodde fiskaren med sin familj.

De flesta fiskelägen hade en egen kyrka eller ett kapell om de låg så avlägset att man inte kunde färdas fram och tillbaka till fastlandet på samma dag. Därför lät öns fiskare år 1867 uppföra ett kapell med en fristående klockstapel.

Fiskeläget upphörde att brukas på 1940-talet eftersom området saknar hamn. Stranden är långgrund och man var tvungen att dra upp båtarna på land. När båtarna blev större och motorförsedda gick det inte längre, vilket ledde till att fiskelägret övergavs.

Numera kan man hyra fiskestugorna. Det finns även en restaurang i fiskeläget.

Faciliteter:

  • Badplats
  • WC
  • Café/servering
  • Restaurang