Hemsö fästning

Byggd för att försvara kusten och säkra Ångermanälven under andra världskriget. Nu guidas du i kilometerlånga gångar genom logement, mäss och stridsledningscentral.

Senaste gången en fientlig styrka härjade i Härnösand var 1751. Då brände ryssarna ned hela staden till grunden och tog sig en bra bit uppför Ångermanälven. Rädslan för att ryssarna skulle komma tillbaka har varit djupt rotad ända in i våra dagar. Under slutet av andra världskriget och under det kalla krigets dagar byggdes därför Hemsö fästning som stod klar att skydda landet 1957.

I Storråberget sprängdes det ut plats för ett helt samhälle, så hemligt att inte ens ortsborna kände till dess existens. Här fanns plats för 320 man med vapen, ammunition och bränsle. Därtill mat för tre månaders belägring. Se vår film om Hemsö här

Här har åtskilliga svenska värnpliktiga haft sin krigsplacering och övat för det försvar som dessbättre aldrig behövt prövas. Allt under hård sekretess som följd av att Hemsö fästning länge var en av landets viktigaste försvarsanläggningar och därför topphemlig. 1989 lämnade den siste soldaten på Hemsö in sin utrustning och tog båten från ön i civila kläder.

Den förut så hemliga fästningen är idag en spännande sevärdhet och du kan ta del av hur livet i fästningen kunde vara. Vandra genom bergets långa gångar och titta in i logement, sjukrum, kök och mässar. Se en radaranläggning och en stridsledningscentral.

Faciliteter:

  • WC
  • Café/servering
  • Restaurang
  • Parkering
  • Museum
  • Stig

Öppettider, se och göra:

Hemsö fästning