Museum Gustavianum

Se hur professor Olof Rudbeck använde den anatomiska teatern för undervisning i medicin i Uppsala
universitets äldsta byggnad.

Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad och stod färdig under 1620-talet. Vid en restaurering 1662-63 byggde professor Olof Rudbeck takkupolen över den nya anatomiska teater som idag höjer sig över byggnadens mitt och ger den karakteristiska profilen. Från studietiden i utlandet hade han tagit med sig idén hem om den amfiteatraliska scenens pedagogiska förträfflighet inom undervisning.

Här gjordes dissektioner som förde den medicinska vetenskapen framåt, men endast ett fåtal visningar genomfördes under åren fram till 1766. Dagsljus genom kupolen fungerade som enda belysning. Den är klädd med kopparplåt och krönt av ett solur i form av en liten glob.

Under 1840-talet fick entrén sin nuvarande utformning. Anatomiska teatern hade då spelat ut sin roll och inredningen revs för att ge plats åt ett nytt zoologiskt museum.

1935 blev Gustavianum byggnadsminnesmärke. Tanken på att återuppbygga anatomiska teatern började ta form och 1950 kom restaureringsarbetet igång. Kupolen rustades upp och inredningen byggdes upp på nytt.

I våra dagar hålls seminarier och konserter i anatomiska teatern.

Faciliteter:

  • WC
  • Parkering
  • Museum
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Museum Gustavianum

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Akademigatan3

753 10 Uppsala
59.85809, 17.63192

Fakta

Byggår:
1620-talet
Arkitekt:
Caspar Panten