Tumba bruksmuseum

Se hur de första svenska sedlarna tillverkades och besök en unik bruksmiljö, Riksbankens pappersbruk. Ett modernt museum om livet på bruket och tillhörande butik och café.

Vid 1600-talets mitt började köpmän betala med sedlar när de handlade med varor i Sverige. Sedlarna var ganska lätta att förfalska och därför ville Riksbanken tillverka ett eget papper som skulle vara svårt att kopiera.

Geografiskt läge, tillgång på strömmande vatten och möjligheten att transportera på vatten gjorde att man valde att lägga pappersbruket i Tumba. Bygget påbörjades 1755. Som Riksbankens pappersbruk har det en unik historia och produktionen pågår än i dag.

Tumba bruk är också ett bevis på vad utländsk arbetskraft har betytt för landets ekonomiska och kulturella utveckling. Vid produktionens inledningsskede hämtades arbetskraft från Holland som hade utvecklat moderna metoder för papperstillverkning.

Brandskyddet vid Riksbankens sedelpappersbruk i Tumba har ända sedan bruket grundades spelat en viktig roll. För brukets brandförvar uppfördes Spruthuset 1926 som uppställningsplats för brukets brandbil. Spruthuset har renoverats och återställts till ursprungligt skick och är numera en självklar del i visningsverksamheten om livet på pappersbruket.

Området visar en unik kulturmiljö som berättar historien om Tumba bruk under nästan 250 år. Från 1700-talet finns bostäder och odlingsterrasser, en allé samt den stensatta kanalen som Tumbaån flyter i. Den yttre miljön har en parkliknande karaktär.

Fyra av husen har restaurerats till ett modernt museum med utställningar om livet på bruket, tillverkning av handgjort papper och våra sedlars historia. Här finns också café, butik och tillfälliga utställningar.

Faciliteter:

  • WC
  • Café/servering
  • Parkering
  • Museum
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Tumba bruksmuseum