Thielska galleriet

Nordiskt sekelskifte

Längst ut på Blockhusudden på Djurgården i Stockholm ligger Thielska galleriet. Thielska Galleriet har en unik samling av nordisk sekelskifteskonst. Bankiren och konstmecenaten Ernest Thiel lät bygga det vita huset på Blockhusuddens högsta punkt som bostad och galleri för sin stora konstsamling.

Huset byggdes 1904–1907 efter ritningar av arkitekten Ferdinand Boberg. Inspirationen till Thielska galleriet, hämtade han från italiensk renässans, sydeuropeisk och orientalisk byggtradition, samt jugend.

När du passerar trappan vänd blicken uppåt - högt där uppe svävar Bruno Liljefors mäktiga havsörnar på en takmålning. I Tornrummet, som kan sägas vara husets hjärta, hittar du Nietzsches dödsmask och grafik av Edvard Munch.

När Ernest Thiel 1924 hamnade i ekonomisk knipa köpte staten fastigheten och på så vis kunde man rädda galleriet och konstsamlingarna. Huset har varit museum sedan 1926. I Bankirens badrum finns ett café och under sommaren kan man sitta ute i parken och fika.

Ernest Thiel är begravd i galleriets trädgård. Hans urna är gravsatt under Auguste Rodins skulptur "Skuggan".

Huset är en del av vårt gemensamma kulturarv. Statens fastighetsverk tar hand om det men det är museets verksamhet som håller huset levande. Information om utställningar och aktiviteter finns på museets webb.

Faciliteter:

  • WC
  • Café/servering
  • Parkering
  • Museum

Öppettider, se och göra:

Thielska galleriet