Sjöhistoriska museet

Om skepp och hav

Sjöhistoriska museet ligger vid Djurgårdsbrunnsviken på norra Djurgården i Stockholm. Här visas svensk örlogshistoria, handelssjöfart och skeppsbyggnadskonst.

Byggnaden ritades av arkitekt Ragnar Östberg i en stil som brukar kallas Svensk klassicism. Den uppfördes åren 1933-1936 och var från början avsedd för två olika museisamlingar - Statens sjökrigshistoriska samlingar och svensk sjöfartsförenings samlingar. Det gemensamma museet kom till tack vare en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I donationen gavs som villkor att museet inte fick uppföras i funktionalistisk stil.

Sjöhistoriska museets monumentala byggnad ger associationer till antikens tempel, och det antika temat går också tillbaka på det sena 1700-talets arkitektur, en storhetstid också för svensk sjökrigs- och sjöfartshistoria som är väl företrädda i museets samlingar.

Sjöhistoriska museet vill levandegöra Sveriges sjöhistoriska arv och sprida kunskap om maritim historia, bland annat genom utställningar och undervisning och insamling av maritimhistoriskt värdefulla föremål. I museet visas fartygsinteriörer, navigationsinstrument, vapen, galjonsfigurer, sjömansarbeten, konst och en stor mängd fartygsmodeller.

För barnen finns lekrummet Saltkråkan där de kan prova att styra ångbåt och segla. Café finns men också ett matsäcksrum i källaren där man kan äta medhavd mat.

Huset är en del av vårt gemensamma kulturarv. Statens fastighetsverk tar hand om det men det är museets verksamhet som håller huset levande. Information om utställningar och aktiviteter finns på museets webb.

Faciliteter:

  • WC
  • Café/servering
  • Restaurang
  • Parkering
  • Museum
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Sjöhistoriska museet