Siarö fort

Besök utställningen och den autentiska miljön från tiden då fortet var ett dolt bakhåll för att attackera fiendeflottor. Här finns hamn för fritidsbåtar, vandrarhem och café.

Kyrkogårdsön ligger mitt i Furusundsleden och ser på håll ut som en skärgårdsidyll med sina röda stugor och sin tallbeklädda hjässa. I början av 1900-talet var ön tänkt att bli en an landets mest strategiska platser - här skulle försvaret av Stockholm börja! År 1916 började sprängningarna för Siaröfortet och år 1928 var det stridsklart.

Utöver fienden fanns ett annat hot - fukten! Den gjorde att det var ohälsosamt att vistas där. Ett annat bakslag var att fortet blivit omodernt under byggtiden. Försvarslinjen flyttades längre ut i skärgården. År 1939 lades fortets ursprungliga verksamhet ned.

Idag är Siaröfortet tillgängligt för allmänheten. I fästningen finns bland annat logement, mässar, kök, stridsledning och ammunitionsförråd. Stora delar av fortet har återställts till sitt ursprungliga skick och inne i huvudverket finns förutom de autentiska miljöerna utställningar som visar Siaröfortet och kustförsvaret.

På ön finns kafé, ett vandrarhem för ca 30 personer, konferensrum och hamn för fritidsbåtar.

Faciliteter:

  • Badplats
  • WC
  • Logi
  • Audioguide
  • Café/servering
  • Restaurang
  • Gästhamn
  • Stig

Öppettider, se och göra:

Siarö fort