• Riddarholmen i Stockholm Fotograf: Alexandru Babos

Riddarholmen

Låt miljöerna och fantasin ta dig med på en spännande tidsresa, från klosterepoken till adelspalatsen och dagens domstolar. Riddarholmen är Sveriges historiska kärna. Se filmen om Riddarholmens historia.

När staden Stockholm grundades vid 1200-talets mitt var Riddarholmen bara en kal klippa som reste sig ur Mälaren. Stadsborna använde ön som betesmark för sina getter och holmen kom att kallas Kidskär. Fransiscanerorden uppförde senare ett kloster och en klosterkyrka på Riddarholmen. Ön fick då heta Gråmunkeholmen. Under reformationen övertogs kyrkans egendomar av Kronan.

På 1600-talet blev Sverige en stormakt och Riddarholmen fick en mer ståndsmässig karaktär. Drottning Kristina skänkte tomter på ön till adelsmän som belöning för att de tjänade riket. Det var nu holmen började kallas Riddarholmen. En rad praktfulla adelspalats uppfördes och klosterkyrkan blev kunglig begravningskyrka. Under reduktionen i slutet av 1600-talet falnade glansen på Riddarholmen. Det vägdes dock upp då det kungliga hovet flyttade in i Wrangelska palatset när slottet hade brunnit.

Idag domineras Riddarholmen av domstolar och centrala myndigheter. Tillsammans med Gamla stan utgör Riddarholmen Stockholms och Sveriges historiska kärna. Ett levande och spännande museum som är väl värt att besöka.

Faciliteter:

  • WC
  • Café/servering
  • Parkering
  • Museum

Öppettider, se och göra:

Riddarhomskyrkan

Gå på tak - en guidad historisk upplevelse med fantastisk utsikt, arrangeras av Upplev Mer