Moderna Museet

Konst i världsklass

Moderna museet är den byggnad som lockar flest besökare till vackra Skeppsholmen. Inte konstigt med tanke på att Moderna Museet har en av världens främsta samlingar av konst från cirka 1900 till i dag.

Museibyggnaden, ritad av den spanske arkitekten Rafael Moneo och invigd 1998, är ett stycke modern konst i sig. För att få de utrymmen och de ytor som krävdes har man sprängt sig ned i berget och lagt delar av museet och dess verkstäder under jord. Detta gör att endast en mindre del av byggnaden är synlig.

Huskroppen är terrakottafärgad och har pyramidformade tak krönta med lanterniner, som släpper ned ljus till utställningssalarna. Omsorgen om byggnaden framträder tydligt i materialval, och genomgående har nordiska ljusa material som ek, björk och gotländsk kalksten använts.

Moderna Museets samling omfattar cirka 5 000 målningar, skulpturer och installationer, cirka 25 000 akvareller, teckningar och grafiska blad, samt cirka 100 000 fotografier. När man sett sig mätt på konst kan ett besök i restaurangen rekommenderas. Utsikten från panoramafönstren är fantastisk – kanske Stockholms vackraste. Moderna museet har också en välsorterad museishop med framförallt ett stort utbud av konstböcker.

Huset är en del av vårt gemensamma kulturarv. Statens fastighetsverk tar hand om det men det är museets verksamhet som håller huset levande. Information om utställningar och aktiviteter finns på museets webb.

Faciliteter:

  • WC
  • Café/servering
  • Restaurang
  • Parkering
  • Museum
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Moderna Museet