Landsort

Landstig i en värld där befolkningen en gång bestod av lotsar, fyrvaktmästare och tullare. Här doftar fortfarande hav! Missa inte att besöka fyren. Här finns ockås vandrarhem, restaurang och butiker.

Landsort fyr står på ön Öja i Stockholms södra skärgård. Fyrens äldsta historia är oklar. Det man vet är att grunden till dagens fyrtorn lades på 1680-talet. Tidigare kan enklare kasar och fyrbåkar ha funnits på platsen. Fyren fick sitt nuvarande utseende 1869-70 och el installerades 1938. Fyren har inte varit bemannad sedan 1963.

På Öja var huvuddelen av befolkningen lotsar, fyrtjänstemän, tullare och telegrafister. Lotsverksamheten på Öja har gamla anor och kan vara en av de äldsta i landet.
På Norrudden ligger fornlämningsområdet Öja gamla bytomt. Här finns minst 15 husgrunder, båtplatser, terrasser och övergivna åkrar.

Under åren har flera kustartilleribatterier anlagts på Landsort för att kontrollera sjöfarten in mot Nynäshamn. Det senaste är från kalla krigets dagar och var i bruk till år 2000. Det finns förslag på att det i framtiden ska bli ett museum.

Till kronoholmen Öja i Stockholms södra skärgård kommer många seglare och båtturister varje år. På öns södra del kan man promenera i genuin skärgårdsbebyggelse. I folkmun kallas ön ofta för Landsort istället för Öja. Ett 30-tal personer bor på Öja och det finns en krog, ett vandrarhem och försäljning av lokal konst och konsthantverk.

Faciliteter:

  • Badplats
  • WC
  • Café/servering
  • Restaurang
  • Stig

Öppettider, se och göra:

Landsort
Batteri Landsort