Unik tapetkonservering i Kina slott

I Kabinettsförmaket på Kina slott arbetar papperskonservatorer med att konservera den handgjorda papperstapeten. Under vecka 20-21 lägger konservatorerna sin sista hand på arbetet. Museet har öppnat för säsongen och du har därmed en unik chans att följa arbetet på plats.

Kabinettsförmaket på Kina slott var ett av drottning Lovisa Ulrikas mest privata rum. Väggarna kom att tapetseras med en exklusiv papperstapet från Kina, troligen inköpt via Ostindiska kompaniet. De konservatorer som nu arbetar på Kina slott gör bedömningen att tapeten är så pass ovanlig att det förmodligen bara finns ett fåtal liknande i Sverige.

Den handmålade tapeten, som är rikt dekorerad och mycket vacker, är uppbyggd av fem lövtunna skikt papper. Mönstret består av fåglar och blommor och går över flera våder som upprepas tre gånger i rummet.

- Utöver tapetens imponerande ålder är det speciellt att den sitter på väggen. Egentligen var den förmodligen tänkt att istället klä de vikskärmar som var populära på den här tiden, säger Rolf Karlsson, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Ohälsosamt mikroklimat har bidragit till skador

Tapeten i Kabinettsförmaket har restaurerats vid ett par tillfällen tidigare, senast på 1960-talet då man bland annat spände om tapeten på kanvas, ett material som rör sig på ett annat sätt än det känsliga pappret. För att skydda tapeten från allt för närgångna besökare monterade man vid detta tillfälle även upp ett skydd av plexiglas genom att sätta skruvar rakt igenom tapeten.

- Tyvärr har vi ingen konservarorrapport från den restaurering som utfördes för femtio år sedan. Men vi kan konstatera att plexiglaset, utöver de skador som skruvarna medfört, har påverkat tapeten negativt eftersom det bildats ett ohälsosamt mikroklimat bakom skyddet. Utöver att försiktigt laga de skador som uppstått tar vi nu bort plexiglaset på de flesta ställen, säger Marie Edman Franzén, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Gammal restaureringsteknik och säkrare montering

SFV:s restaurering utförs av tre papperskonservatorer, två av dem inlånade från utlandet då arbetet med den här typen av tapet är så speciell att särskild erfarenhet krävs.

- Pappret är lövtunt och mycket känsligt. Det är därför en noga avvägning hur man ska gå till väga i varje enskilt moment. Man kan säga att det vi gör nu är att säkra tapeten för framtiden, vi minimerar de skador som redan uppstått och gör allt för att undvika att det ska bli fler. Där det är nödvändigt ersätts det skadade pappret med ett fint handgjort kinesiskt och japanskt papper, säger Marie Edman Franzén.

Arbetet börjar med alla skador dokumenteras. Därefter säkras tapeten innan den demonteras. Nedbrutna pappersskikt avlägsnas försiktigt liksom äldre lagningar där felaktigt papper använts. Tapeten fuktas med vatten, tvättas över ett vacuumbord där olika föroreningar och smuts tas bort. När det sedan är dags för återmontering läggs de fem pappersskikten i olika riktningar. På detta sätt bildas små, små luftfickor vilket gör att ytskikten inte kommer att påverkas av rörelser i underlaget på det sätt de gjort tidigare.

Chans att följa arbetet på plats

Tapetrestaureringen är inne i sitt slutskede. Under vecka 20-21 lägger konservatorerna sin sista hand på arbetet. Eftersom museet nu har öppnat för säsongen kan den intresserade följa slutarbetet på plats.

- Oavsett om man hinner hit medan konservatorerna är kvar eller inte är tapeten väl värd ett besök. Plexiglaset är borta på de flesta ställen. Istället kommer vi att arbeta med en annan typ av avspärrning i rummet. Detta gör att besökare nu har möjlighet att uppleva den unika tapeten som det konstverk det faktiskt är, säger Rolf Karlsson.

Kina slott har från och med 1 maj öppet dagligen mellan klockan 11.00-16.30. Besök Kina slott