• Fotograf: Åke E:son Lindman
    Fotograf: Åke E:son Lindman

Historiska museet

Från forntid till medeltid

Året var 1930 och funkisen hade just kommit till Sverige. Arkitekterna Bengt Romare och Georg Scherman fascinerades av den nya stilen – det syntes på deras förslag för Historiska museet. – Lite för djärvt, tyckte Byggnadsstyrelsen och lät arkitekternas skisser närma sig nyklassicismen innan arbetet kunde ta sin början 1934.

Glöm inte att ägna bronsportarna en stunds uppmärksamhet när du kommer till museet. Kompositionen består av ett myller av gestalter, händelser och symboler som täcker de perioder som museets föremål omfattar. Portarna är 4,5 meter höga och väger vardera omkring ett ton. Den vänstra porthalvan med Oden som centralfigur representerar den hedniska forntiden, medan den högra där Ansgar sträcker ut sina armar är ägnad åt det medeltida kristna Sverige. Det tog konstnären Bror Marklund tretton år att fullborda "Historiens portar".

I myllret av figurer döljer sig också en rolig detalj – en pilsnerflaska. Om det nu var så att Bror Marklund halsade en kall pilsner tillsammans med bronsgjutarlaget den där dagen i början av 1950-talet, och tyckte att minnet av det var värt att bevara åt eftervärlden får vi aldrig reda på. Men vi ser det som en hälsning från en annan tid.

Historiska museets samlingar av 10 miljoner föremål spänner över tio tusen år – från stenåldern till och med medeltiden.

Huset är en del av vårt gemensamma kulturarv. Statens fastighetsverk tar hand om det men det är museets verksamhet som håller huset levande. Information om utställningar och aktiviteter finns på museets webb.

Faciliteter:

  • WC
  • Café/servering
  • Restaurang
  • Parkering
  • Museum
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Historiska museet

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Narvavägen 13-17

11484 Stockholm
59.33458, 18.09088

Fakta

Byggår:
1805-1818. Om- och tillbyggnad för museet: 1934-39
Arkitekt:
arkitekterna Bengt Romare och Georg Scherman och ingenjör Gösta Nilsson