Häradsskär

Längst ut i Gryts skärgård finns en lotsstation med Heidenstams vackra fyr. Ta egen båt, taxibåt eller linjetrafik och njut de mjukslipade klipphällarna.

Häradsskär ligger längst ut i Gryts skärgård och är en av Sveriges cirka 1 700 kronoholmar - öar som ägs av staten. Häradsskärs läge i ytterskärgården med ett bra fiske lockade tidigt folk från fastlandet som bosatte sig på ön. De kombinerade fisket med lotsning. Från början var lotsarna ingen speciell yrkeskår, det var lokalbefolkning som lotsade.

År 1677 blev lotsväsendet en statlig myndighet och tjugo år senare fick Häradsskär en fast lotsstation. Under andra världskriget var lotsningen särskilt intensiv. Fartygen sökte sig då inomskärs för att undvika minor och ubåtar. I takt med att navigationsutrustningen förbättrades minskade behovet av lotsning. Den 1 juli 1968 var Häradsskärs lotsstations saga all - 291 år efter det att den inrättats.

Häradsskärs fyr är en så kallad Heidenstammare. Fyrtypen ritades av fyringenjör Gustav von Heidenstam vid Lotsverket. Totalt byggdes elva sådana fyrar i Sverige, varav tio ännu finns kvar.

Häradsskär ligger i Östergötland, närmare bestämt med position N58° 8,8' / O16° 59,7. På Häradsskärs västsida finns en allmän hamn. Förutom fyren och bebyggelsen efter lots- och fyrinrättningen bjuder Häradsskär på ett rikt fågelliv, skog och örtrika stränder. De blankslipade hällarna är som gjorda för ett svalkande dopp.

Faciliteter:

  • Badplats
  • WC

Öppettider, se och göra:

Häradsskärs fyrplats
Gästhamnsguiden