• Några hundra meter från Alvastra kungsgård ligger ruinen efter kung Sverkers och drottning Ulvhilds kyrka

Alvastra kungsgård

Här i idyllen mellan klosterruinen och Vätterns strand har drottning Ulvhild, franska munkar, Gustav Vasa, Karl den XI:s militärer och svenska bönder fått lämna spår i historien. En historia som lever vidare i allra högsta grad.

På 1100-talet bodde kung Sverker den äldre och drottning Ulvhild på Alvastra men ingen vet exakt var deras gård låg. De skänkte sin gård till cisterciensermunkar från franska Clarivaux, som på platsen grundade Alvastra kloster. Julnatten 1156 mördades kung Sverker på väg till julottan. Klostrets 400-åriga historia slutade när Gustav Vasa kom till makten, klostret drogs in till kronan och omvandlades till kungsgård till följd av reformationen. Gustav Vasa utsåg en fogde för att förvalta de omfattande åkrar, ängar, betesmarker, skogar och fiskevatten som hörde till Alvastra. År 1540 var Olof Bror fogde. Alvastra ägde då 224 gårdar i Östergötland, Västergötland, Småland och Värmland. Bönderna på gårdarna betalade avgifter till kungsgården.

Storslagen natur i ekoparken

Naturen runt Alvastra är storslagen. Norr om kungsgården ligger Omberg som i dag är ekopark. År 1605 utsågs Omberg till kunglig jaktpark. Den hägnades in för att hålla kron- och dovhjortar men var dyr i drift och lades ned 1805. Längs den slingrande Ålebäcken går en 2 km lång kulturstig förbi sevärdheter som har anknytning till kung Sverker på 1100-talet. Förutom vacker natur och betande boskap kan man se kvarnlämningar, en kryptkyrka och lämningar från klostrets tidiga verksamhet. Här finns också Sverkerstenen - en minnessten på den plats där kung Sverker sägs ha blivit mördad. Stigen leder förbi författarinnan Ellen Keys bostad Strand.

Karl XI gjorde militärbostad av kungsgården

År 1651 förlänades Alvastra kungsgård till Mathias Palbitzki som arbetade som diplomat åt drottning Kristina. Trettio år senare tog Karl XI tillbaka de gods som adeln fått i förläning. Alvastra kungsgård kom då att bli militärt boställe under Livgrenadjärregementet i Östergötland. Alvastras tid som översteboställe var förbi 1875 då ett tjugotal olika befäl bott i gården. Sedan dess har gården brukats av arrendatorer. Alvastra kungsgård förvaltas av Statens fastighetsverk.

Idag en levande kungsgård igen

Alvastra kungsgård drivs i dag av en arrendator med inriktning på ekologisk äggproduktion, spannmålsodling och nötköttsproduktion. År 2004 köptes granngården Näfstad in för att tillföra ytterligare åkermark till egendomen. Den stora pampiga mangårdsbyggnaden lät byggmästare Janne Lundin från Linköping uppföra 1904-05. Byggnaden är tidstypiskt byggd i jugend och nationalromantik med slätputsad fasad och brutet tak med takkupor. Stallet och ladugården uppfördes i slutet av 1800-talet och har detaljer av kalksten som troligtvis har hämtats från Alvastra kloster.

Faciliteter:

  • Park/parkområde
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Alvastra kungsgård

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Alvastra Kungsgård

599 93 Ödeshög
58.29591, 14.65610

Fakta

Byggår:
1904-05
Arkitekt:
Byggmästare Janne Lundin