• Under julmässan på Huseby bruk tänds varje kväll cirka 500 marschaller. Fotograf: Pelle Wahlgren Studio Wahlgren @ CO

Huseby bruk

Järnbruk från 1600-talet. Upplev stämning och miljö från förra sekelskiftet. Många kommer hit för trädgårdens skull. Och för mat, museer och hantverk.

Det är en i stort sett oförändrad högreståndsmiljö från sent 1800-tal som Husebys besökare möter idag.
Huseby har en lång tradition som bruksort med järnhantering. På 1620-talet tilldelades riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm Huseby och det var han som lät anlägga ett järnbruk. Här tillverkades tackjärn fram till 1930 medan gjuteriet var i drift in på 1950-talet.

Statens fastighetsverk förvaltar Huseby bruk och stora delar av miljön kring det gamla järnbruket har rustats upp för att så långt som möjligt återskapa miljön och stämningarna vid sekelskiftet. På Huseby finns en i stort sett oförändrad högreståndsmiljö från sent 1800-tal.

Huseby Bruk har under de senaste åren förvandlats till en modern handels- och hantverksplats. Här verkar företag, museum och föreningar sida vid sida i det vackra bruksområdet.

Bruksherrgården visas för allmänheten sommartid och under övriga året för förbokade grupper. Den årliga julmarknaden lockar många besökare.

Faciliteter:

  • Badplats
  • WC
  • Café/servering
  • Restaurang
  • Parkering
  • Trädgård
  • Museum
  • Stig
  • Park/parkområde
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Huseby bruk