Färdigmålat fasadsmycke

Ny puts och en dekormålad fasad, vacker som ett smycke med form och detaljer. Vid ett besök på Kalmar slott är fasaden på inre borggården värd att spanas in.

Sedan 2012 har ett komplicerat arbete med puts, konservering och dekormålning pågått på inre borggårdens fasad. Nu är arbetet färdigt, byggställningarna borttagna och resultatet finns där framför dig.

I slutet av 1500-talet fick Kalmar slotts inre borggård ny puts och vacker dekormålning. Inspirationen till dekoren kom från Europa och Roms dekorerade palatsfasader. När det nu åter var dags att restaurera fasaderna ville Statens fastighetsverk, så långt det var möjligt, gå tillbaka till det utseende som inre borgg��rden hade på 1500-talet.

Innan arbetet kunde starta undersöktes fasaden noga av en konservator för att fastställa vilka partier av dålig puts som skulle knackas ner, vilka som skulle sparas och vilka riktigt gamla delar som skulle kunna räddas med hjälp av konservering. Efter att grundarbetet var klart kalkavfärgades hela ytan sju gånger för att få ett skyddande och hållbart lager som sluter fasaden.

All kvader- och dekormålning har skett av konservatorer. För att komma fram till rätt utförande av kvader och dekorer har de använt gammal dokumentation, tittat på referensbyggnader och studerat tidigare nertagna och bevarade partier av fasaden som finns på Kalmar Läns Museum.

1580-talets förenklade sgraffitoteknik

Tekniken som användes på 1580-talet användes på Kalmar slott var en förenklad form av den italienska sgraffitotekniken. På Kalmar slott putsades fasaderna med fet kalkputs, tillredd av gotlandskalk, stött krita och finkorning sand. För att efterlikna huggna stenblock, ritsades ett kvadermönster i den färska putsen, varefter linjerna skuggmålades med svart färg. Skuggmarkeringarna skapar reliefverkan och med kvadrarnas hjälp har de olika våningarna markerats.

Med det nu slutförda arbetet har de delar av 1580-tals putsen som återstår säkrats och fått en ny överkalkning som skydd. Borttnött fasaddekor är dekorerad på nytt och återigen ett fasadsmycke som besökare på Kalmar slott kan ta del av.

Besök Kalmar slott