Appen som avslöjar Skeppsholmens hemligheter

Ta del av Skeppsholmen och Kastellholmens hemligheter och levnadsöden. Nu finns appen Skeppsholmen att ladda ner. Med den kan du upptäcka historien, människorna och husen på egen hand.

Appen Skeppsholmen guidar dig runt holmarna med hjälp av QR-koder, informationstavlor och 30 korta filmer.

Titta på en av filmerna i appen

Smakprovet handlar om när drottning Kristina trillade från bron ned i vattnet. Det och mycket mer kan du ta del av i appen Skeppsholmen.

I stort sett allt du ser på Skepps- och Kastellholmen i dag är från flottans tid. Den började på 1640-talet då holmarna blev en örlogsbas för flottans krigsfartyg. Flottan var en förutsättning för stormakten Sverige, som hade provinser runt Östersjön och en lång kust att försvara. Basen för flottan gjorde att holmarna länge var en hemlig värld, som få hade tillträde till, men i dag står den öppen för dig att upptäcka.

Besök Skeppsholmen