• Illustration framtagen för offentliggörandet. Idéförslaget ska utvecklas för att möta olika behov och förutsättningar och återspeglar alltså inte nödvändigtvis hur minnesvården till slut kommer att se ut. Fotograf: Lea Porsager/RÅformat visualiseringsbyrå. 2017

  Illustration framtagen för offentliggörandet. Idéförslaget ska utvecklas för att möta olika behov och förutsättningar och återspeglar alltså inte nödvändigtvis hur minnesvården till slut kommer att se ut.

 • Den vackra platsen på Blockhusudden är lite rörig just nu. Fotograf: SFV

  Den vackra platsen på Blockhusudden är lite rörig just nu.

 • En av vallarnas gavlar kommer på plats. Fotograf: Sören Assenholt.

  En av vallarnas gavlar kommer på plats.

 • Inspektion pågår. Fotograf: SFV

  Inspektion pågår.

 • Konstnären i samtal med entreprenör. Fotograf: SFV

  Konstnären i samtal med entreprenör.

Minnesvården växer fram

Minnesvården över de omkomna i flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 ska invigas sommaren 2018. Just nu pågår arbeten på den plats på Blockhusudden där verket bokstavligen ska växa fram.

Vad händer nu på platsen?

Se vår film om hur konstverket skapas på platsen.

Entreprenörerna IT Underhåll och Stora Skuggan entreprenad har påbörjat arbetet med att ta fram de landskapsvallar som ska vara formade som en dubbelspiral. Ändbitarna av vallarna har placerats ut. Nästa steg blir att ta fram de två skulpturerna som ska finnas i minnesvårdens centrum. Där kommer namnen på dem som gick bort i flodvågskatastrofen att finnas, för de vars anhöriga önskar det.

LIVE WEBBKAMERA

Dialogen med anhöriga och efterlevande är viktiga i arbetet med att ta fram dessa delar. Statens fastighetsverk har det samordnande ansvaret för minnesvårdens projektering och genomförande. Statens konstråd projektleder produktionen av den konstnärliga gestaltningen och ansvarar för kvalitetssäkring av den i genomförandeskedet. För det fortsatta underhållet av minnesvården ansvarar Statens fastighetsverk, i samarbete med Kungliga Djurgårdens Förvaltning som kommer att sköta växtlighet och mark på platsen.

Konstverket Gravitational Ripples

Det vinnande idéförslaget i tävlingen om Minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 Gravitiational Ripples” av den danska konstnären Lea Porsager och hennes medarbetare Rasmus Stange, Thue Tobiasen, Sören Assenholt och Synnöve B. Brögger. Tävlingsjuryn var eniga och fick stöd från experter i frågor om bland annat hänsyn till ekologi och genomförbarhet. Den konstnärliga gestaltningen skulle vara integrerad i landskapet och utformad för att rymma ett brett spektrum av känslor. Minnesvården skulle vara en plats inte bara för sorg och kontemplation utan också för glädje och hågkomst. Den skulle vara vacker och värdig för såväl kollektiva som individuella minnen och både fungera som mötesplats och erbjuda enskildhet. Viktiga ledord har varit värme, hopp och förtröstan.

Hög spiral för både ensamhet och samvaro

Gravitational Ripples utgår från de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Den förmedlar de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens egen förmåga att läka och återställa sår efter plötsliga händelser. Minnesvården berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur. Platsen är formad som en spiral som vrider sig runt sig själv genom vallar som stiger ur marken. Samma typ av dubbelspiral återfinns överallt i naturen, i galaxer, i snigelhus och i solrosor. Den kallas Fibonacci-spiralen. Utformningen gör att minnesvården smälter ihop med det omgivande landskapet. Samtidigt ger den utrymme för ett brett spektrum av olika upplevelser och känslor. På avstånd liknar den en bild, på närmare håll en skulptur och när besökaren befinner sig inne i minnesvården bildar den flera olika rum för både stillhet och rörelse. Där finns plats både för ensamhet och för gemensamma samlingar eller ceremonier. Jordvallarna som formar dubbelspiralen är täckta av vildväxande gräs och lila blommor som besökarna kan sitta ned bland. Där finns flera olika öppningar i vallarna, markerade med stålklädda kortsidor. De ger utsikt och inblick och skapar passager och stigar, både till centrum och till mer avlägsna platser för enskildhet. De uppmanar till att hitta egna vägar, platser och upplevelser. I minnesvårdens centrum finns en stor oval formation med ingraverade namn på omkomna i flodvågskatastrofen. Vid den finns plats att ställa ut ljus och blommor. Bredvid finns också en mindre formation som ger en översiktbild av minnesvården. Runt minnesvården finns sittplatser för dem som har svårt att sitta på vallarna. För att alla ska kunna ta sig till minnesvården finns också en parkeringsplats alldeles intill platsen.

Om konstnären Lea Porsager

Konstnären Lea Porsager (f. 1981, Frederikssund, Danmark) är verksam i Köpenhamn och anställd som doktorand vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet. Hennes arbeten är ofta inspirerade av kvantteori, esoterism och feministisk teori. Hon använder flera olika medier såsom film, skulptur, fotografi och text. Porsager har medverkat i ett stort antal internationella grupputställningar, bland annat biennalen i Istanbul (2015), dOCUMENTA 13 och Kassel (2012) och i flera separatutställningar, bland annat i New York, Berlin, Köpenhamn och Göteborg.

Kommer alla namn på de omkomna finnas med?

För att ett namn på en omkommen ska kunna finnas med behöver de anhöriga lämna sitt samtycke till det. För att få med namnet vid invigningen skulle samtycke lämnas före den 1 juni 2017. Vill du ha med namnet på en anhörig nu när detta datum passerats finns information om hur det går till på Statens fastighetsverks och Statens konstråds webbplatser.